Pāriet uz galveno saturu

13.Saeimā paveiktie darbi

Kā teicis izcilais latviešu dzejnieks Rainis – “Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.”

3 x 500

No š.g. 1. jūnija 3 x 500 izpildīts pilnibā.
Minimālā darba alga – 500 EUR, IIN neapliekamais minimums darba algai un pensijai – 500 EUR.

Finansējums zinātnei

Augstākais finansējums zinātnei
kopš 2008. gada.

Jauni elektrovilcieni

Desmit gadus ilgusī vilcienu epopeja noslēgusies. Šogad jau tiek saņemti pirmie jaunie elektrovilcieni.

Ekonomisko lietu tiesa

Darbu uzsākusi tiesa finanšu noziegumu, korupcijas lietu un komercstrīdu izskatīšanai. 76% nolēmumu stājas spēkā jau pirmajā instancē.

Uzsākta Rail Baltica būvniecība

Jau drīz Varšavu un Berlīni varēs sasniegt, nepārkapjot citā vilcienā.

Uzlabots sabiedriskais transports

Jauni vilciena eksprešu reisi. Ērti un mūsdienīgi autobusi. Bezmaksas sabiedriskais transports mazapdzīvotās vietās.

Ērta un droša satiksme

Nav jāvadā līdzi vadītāja apliecība. Mopēdi un motocikli var braukt pa sabiedriskā transporta joslu. Elektroskrejriteņu regulējums. Uzstādītas 139 elektromobīļu ātrās uzlādes stacijas.

Pārdomāts un motivējošs atalgojuma modelis skolotājiem

Arvien augstāks atalgojums skolotājiem un atbilstoši sakārtots skolu tīkls jau no 2022./2023. mācību gada.

Latviešu valodas stiprināšana

Plāns pārejai uz mācībām latviešu valodā visās skolās, sākot no 2023./2024. mācību gada.
Atbalsts latviešu valodas paveida – latgaliešu rakstu valodas – apguvei skolās.

leviesta ģimenes valsts
pabalsta reforma

No šī gada ĢVP par 1 bērnu – 25 EUR, par 2 bērniem – 100 EUR, par 3 bērniem – 225 EUR, par 4 un vairāk bērniem – 400+ EUR.

Tieslietu reformas

Uzlabota lietu izskatīšanas kvalitāte tiesās, un pirmo reizi Latvijas vēsturē jaunais ģenerālprokurors apstiprināts caurspīdīgā un atklātā konkursā.

Lielāks atbalsts bērniem
un jauniešiem

Noteikts, ka visām sporta federācijām vismaz 30% valsts budžeta finansējuma jānovirza bērnu/jauniešu sportam. Finansējums jaunatnei pieaudzis par 141%.

Notiesāti un sankcionēti oligarhi

Tajā skaitā A. Lembergs beidzot notiesāts
pirmajā tiesas instancē.

Lielāks atbalsts autoceļiem

Latvijas vēsturē lielākais finansējums autoceļiem.
Trīs gadu laikā sakārtoti 3183 km.

E-risinājumi tiesu procesiem

Pabeigts e-lietas ieviešanas pirmais posms
(pilnīga ieviešana jāpabeidz līdz 2026. gadam). Portatīvie datori visiem tiesnešiem, ievērojami palielināts videokonferenču iekārtu skaits. Jauna programma tiesas sēžu īstenošanai videorežīmā.

Rehabilitācijas kursi varmākām

Ieviests jauns pagaidu aizsardzības līdzeklis pret vardarbību – pienākums atbildētājam apgūt obligāto socialās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai (tiesa to var lemt bez varmākas piekrišanas). Policijai dotas tiesības lemt par nošķiršanu vardarbības/potenciālas vardarbības gadījumā.

Ciešāks darbs ar uzturlīdzekļu parādniekiem

Uzturlīdzekļu parādnieki no 2021. gada netiek ielaisti spēļu zalēs un piedziņa tiek nodota ārpustiesas parādu piedzinējiem. Aicinājums uzņemties atbildību par saviem bērniem.

Akciju opciju reforma

Jauns veids, kā stimulēt jaunuzņēmumu attīstību, – tiesības SIA darbiniekiem iegūt kapitāla dalu (akciju) pirkuma tiesības un pēc noteikta laika tās izmantot.

Datu atvēršana

Jauns veids, kā stimulēt uzņēmējdarbību un caurspidīgumu, – Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta reģistru dati bez maksas un publiski pieejami.

Patiesā labuma guvēju apzināšana

Pateicoties patiesa labuma guvēju laicīgai noteikšanai, Latvija tik ātri varēja reaģēt uz nepieciešamību iesaldēt Krievijas iebrukumu atbalstošo oligarhu īpašumus.

Dalītā īpašuma reforma

Noteikts, ka nomas maksa (likumiskais maksājums) nedrīkst pārsniegt 4% (iepriekš līdz pat 9%) un dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izpirkt zemi par kadastrālo vērtību.

lespēja atbrīvoties no t.s.
”ātrajiem kredītiem”

No 2022. gada 1. janvāra maznodrošinātām/trūcīgām personām ir iespēja atbrīvoties no maza apmēra parādsaistībām (t.s. “ātrajiem kredītiem”).

Kvalitātes uzlabošana juridiskajās profesijās

Ieviests vienotais jurista profesionalās kvalifikācijas eksāmens. Pirmajā reizē to noliek tikai neliela daļa augstskolu beidzēju. Jauns tiesnešu atlases process.
Jauns regulējums un prasības advokātiem.
Uzsākts darbs pie Tieslietu akadēmijas izveides
2025. gadam.

Pirmais jaunais cietums Latvijā

Uzsākta jaunā Liepājas cietuma būvniecība 1250 ieslodzītajiem. Tas būs pirmais modernais cietums Latvijā, kas Liepājas regionā nodrošinās vairākus simtus jaunu darbavietu.

Cīņa pret naudas atmazgāšanu

Pateicoties Tieslietu ministrijas darbam, koordinējot Moneyval rekomendāciju ieviešanu, Latvija 2020. gadā netika iekļauta FATF t. s. “pelekajā sarakstā”.

Labas prakses popularizēšana
ZTI vidū

Zverinātu tiesu izpildītāju padome pēc Tieslietu ministrijas rosinājuma 2021. gadā ir izstrādājusi a) labas prakses vadlīnijas, b) parādnieku tiesību rokasgrāmatu (lai parādniekiem būtu informācija par savām tiesibām un to, kā rākoties), c) tiesu nolēmumu apkopojumu lietās par ZTI (lai varētu mācīties no kļūdām); e) ir ieviesti kontroles zvani ZTI birojiem.

Noslēgta augstskolu reforma

Mainīts iekšējais parvaldības modelis, kas mūsu augstskolas tagad tuvinās labāko Eiropas un pasaules universitāšu pārvaldībai.

Sakārtots process bērnu
adopcijai uz ārzemēm

Stingrāka bēmu pēcadopcijas uzraudzība, un ir noteikts, ka adopcija uz ārvalstim atļauta tikai tad,
ja bēram nav iespējams atrast ģimenisku
un drošu vidi Latvijā.

Jauns īres tiesību regulējums

T. sk. atvieglotas iespējas reģistrēt īres līgumu Zemesgrāmatā un tiesības iznomātājam pārtraukt līgumu nemaksāšanas gadījumā.

Samazināta Zemesgrāmatu nodeva

No 2021. gada samazināta Zemesgrāmatas nodeva fiziskām personām no 2% uz 1,5%, juridiskām personām par nekustamā īpašuma (dzīvokla) iereģistrēšanu – no 6% uz 2%.

Atbalsts Latgalei

Būtiski grozījumi Latgales SEZ likumā, atvieglojot investīciju piesaisti un veidojot attīstošu un atvieglojošu nodokļu sistēmu specialās ekonomiskās zonas kapitālsabiedribām attiecibā uz dividenžu izmaksu, reinvestēto peļņu, nekustamā īpašuma nodokli un ieviešot citas priekšrocības, lai veicinātu Latgales ekonomisko izaugsmi.

Izbeigta dzelzceļa
elektrifikācijas afēra

Izbeigta 441 miljonu eiro vērtā dzelzcela elektrifikacijas afēra. Daļa no finansējuma novirzīta infrastruktūras projektiem visā Latvijā (dzelzceļš, tramvaji, platjoslas infrastruktūra, ostas).

Jauni veloceļi

Izstrādāts veloceļu attīstības plāns, un Saeima pirmo reizi Latvijas vesturē ir piešķīrusi papildu finansējumu veloceļu attīstībai. Konservatīvie iestājas par videi draudzīgu un cilvēku veselību veicinošu transporta infrastruktūru.

“Tava klase”

Izglītības ministrijas iniciētais attālināto mācību instruments ieguvis ne tikai pašmāju lietotāju, bet arī pasaules atzīnību.

Atlaista korupcijas sagrauztā Rīgas dome

Panākta korumpētās Rīgas domes atlaišana. (Saeimas balsojums 1. lasījumā – 53:40;
2. lasījumā – 62:22).

Caurspīdīgs ģenerālprokurora atlases process

Pirmo reizi Latvijas vēsturē ģenerālprokurors tika apstiprināts caurspīdīgā un atklatā procesa.

Azartspēļu ierobežošanas turpināšana

Kopīgiem spēkiem izdevies savaldīt azartspēļu izplatību un izgaismot to lobētajus. Tāpat būtiski palielināts azartspēļu nodoklis, mazināta pašvaldību interese pieļaut spēļu zāļu esamību to teritorijā, liegts uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles, būtiski palielinot atgūtos uzturlīdzekļus, kas tiek maksāti no Uzturlīdzekļu garantijas fonda.

Tiesības administratīvi sodīt tiesnešus un prokurorus

Atcelta tiesnešu un prokuroru imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās.

Daugavas ledus halle

Lai arī risks neiekļauties termiņos bija augsts, tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu iepirkuma nolikumu, kas, salidzīnot ar ieprieksējās valdības izstrādāto nolikumu, ļāva paplašināt būvnieku pretendentu loku un ietaupīt gandrīz 10 miljonus eiro nodokļu maksātāju naudas.

Jauns reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkums

Jaunā Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija un reģionālo autobusu parvadājumu iepirkums ļaus valstij desmit gados letaupīt ap 85 miljoniem eiro jeb vidēji 8,5 milionus eiro gadā, vienlaikus nodrošinot labākas kvalitātes pakalpojumu pašazieriem.

lerobežotas Saeimas deputātu tiesības

2019. gadā ar grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” tika liegts Saeimas deputātiem un vairāku nacionalā līmeņa izpildvaras institūciju vadošajām amatpersonām paralēli saņemt atalgojumu biedrībās, tādejādi mazinot korupcijas risku
un lobiju ietekmi.

Izcilības veicināšana augstskolās

Ieviests jauns doktorantūras models, t. sk. 1000 EUR stipendija, lai panāktu lielāku doktora grādu ieguvušo īpatsvaru. Paaugstinātas studentu stipendijas.

Piemineklis Gunāram Astram

Pēc J. Bordāna iniciatīvas un ar stingru viņa atbalstu Rigā atklāts piemineklis brīvības cinītājam Gunaram Astram iepretim vietai, kur savulaik viņu tiesāja.

Ceļu uzturēšana

No 2022. gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvērts brīvai konkurencei, līdz ar to izdevumus par ce|u uzturēšanas darbiem ir iespējams samazināt līdz pat 19% gadā.

Ostu reforma

Latvijas lielās ostas ir visas valsts un tas iedzivotāju bagātība, ne tikai reģionālu politbiznesmeņu peļņas objekts. Turpmāk ostu pārvaldībai tiks veidotas valsts kapitālsabiedrības, kurās vismaz 60% kapitāldaļu piederēs valstij.