Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 6.jūnijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā ministri apspriež digitālo tehnoloģiju plašāku ieviešanu tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās.

Sanāksmes laikā pēc Rumānijas prezidentūras iniciatīvas notika ES dalībvalstu ministru viedokļu apmaiņa par labākajiem risinājumiem, kā modernizēt tiesas dokumentu pārrobežu pārsūtīšanu ES dalībvalstu starpā civillietās un komerclietās. Latvija atbalsta drošas decentralizētas sistēmas izveidi, ietverot savstarpēji savienotas ES dalībvalstu tiesu sistēmas ar e-CODEX starpniecību.

Politiskajās debatēs tieslietu ministrs uzsvēra, ka tiesas dokumentu izsniegšana un pierādījumu savstarpējā apmaiņa ir tikai neliels fragments kopējā ES e-pārvaldības, e-pakalpojumu, tiesu digitalizācijas sistēmā un moderno tehnoloģiju izmantošanā. Arī tieslietu jomai ir jāspēj pilnībā iekļauties kopējā e-risinājumu attīstībā.

2021.gada 1.janvārī Latvija plāno sākt strādāt jau ar otrās paaudzes Tiesu informatīvo sistēmu.

ES Padomes sanāksmē tieslietu ministri apspriedīs arī lēmumu projektus par sarunu uzsākšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, kā arī par dalību sarunās ar Eiropas Padomi par Kibernoziedzības konvencijas papildprotokola izstrādi saistībā ar elektronisko pierādījumu apmaiņu.

Sanāksmē tieslietu ministriem tiks sniegta arī aktuālā informācija par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi. Lai izveidotu Eiropas Prokuratūru līdz 2020.gada novembrim, šobrīd notiek darbs vairākos virzienos – EPPO galvenā prokurora un Eiropas prokuroru atlase, kā arī EPPO darbam nepieciešamās infrastruktūras izveide. Par ciešāku sadarbību EPPO izveidē politisko vienošanos ir panākušas jau 22 ES dalībvalstis, tostarp, Latvija.

Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā

ES Padomes sanāksmēm var sekot tiešraidē

Raksts pārpublicēts no Tieslietu ministrijas mājaslapas un atrodams ŠEIT

Atstāj atbildi