Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 11. jūnijā Jauno konservatīvo frakcija iesniegusi Saeimas prezidijam likumprojektu “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”, un panākta vienošanās par atbalstu koalīcijā. Likuma grozījumu mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās tiek audzināti bērni ar invaliditāti.

Likumprojekts izstrādāts, lai atceltu netaisnīgu attieksmi pret ģimenēm, to skaitā ģimenēm, kuras audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu ar invaliditāti, kurš pats neatbild par savu pārvietošanos, bet personai, kura šo pārvietošanos nodrošina (vecākam, aizbildnim vai audžuģimenei), netiek nodrošināta iespēja uz samazinātu apdrošināšanas prēmijas maksājumu.

Vērtējot iespējamo likuma grozījumu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, likumprojekta autore Anita Muižniece skaidro: “Samazinātas apdrošināšanas prēmijas maksājuma piešķiršana ģimenēm ar bērnu invalīdu novērsīs likumdevēja pieļauto netaisnību attieksmē pret šādām ģimenēm. Auto šādās ģimenēs ir būtiska nepieciešamība, nevis luksusa lieta. Ģimenes ar bērnu invalīdu un sabiedrība kopumā pozitīvi novērtēs šādu likumdevēja soli.”

Ņemot vērā Labklājības ministrijas sniegto informāciju, uz 2018. gada decembri Latvijā bija 8262 bērni ar invaliditāti, no kuriem 2290 ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, kas pēc būtības varētu tikt pielīdzināma I grupas invaliditātei. Ņemot vērā, ka daļa no šiem bērniem (202 uz 01.03.2019.) atrodas Valsts sociālās aprūpes centros vai citās ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas centros (87 uz 01.03.2019.), var secināt, ka lielākā daļa – aptuveni 8000 bērnu aug ģimenēs.

Lai arī precīzu skaitu, cik valstī ir ģimeņu, kas audzina bērnus ar invaliditāti, nav iespējams noteikt, jāņem vērā, ka saskaņā ar VSAA sniegto informāciju š.g. 04. aprīlī, 2019. gada februārī piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksāta 327 personām par diviem un vairāk bērniem. Līdz ar ko iespējams prezumēt, ka Latvijā varētu būt aptuveni 7000 ģimeņu, kas audzina bērnus ar invaliditāti.

Tāpat uz 2018. gada decembri Latvijā reģistrētas 629 audžuģimenes, no kurām šobrīd nav zināms precīzs skaits tām ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.

Pieņemot, ka vidējā OCTA cena Latvijā varētu būt ap 100 eiro gadā, aptuvenā ietekme uz OCTA Garantiju fondu, ņemot vērā likumprojektā paredzēto četrdesmit procentu atlaidi, būtu 28 tūkstoši eiro gadā pie nosacījuma, ka ikkatra ģimene, kura audzina bērnu invalīdu, izmantotu paredzēto apdrošināšanas maksājuma samazinājumu, tomēr jāņem vērā, ka faktiskā ietekme varētu atšķirties, jo apdrošināšanas cenu ietekmē vairāki faktori – bonus malus klase, termiņš, uz kādu apdrošināšanas polise tiek iegādāta, transportlīdzekļa īpašniekam piemērotie sodi, transportlīdzekļa dati, kā arī apdrošināšanas kompānija, pie kuras transportlīdzeklis tiek apdrošināts.

Atbilstoši apdrošinātāju sniegtajiem datiem, 2018. gadā personu, kurām noteikta invaliditāte, īpašumā esošo transportlīdzekļu skaits 68% gadījumu ir viens transportlīdzeklis, 28% gadījumu – 2-3 transportlīdzekļi, un 4% gadījumu – vairāk kā trīs transportlīdzekļi. Likumprojekta autori uzskata, ka iesniegtajam likumprojektam ir leģitīms mērķis – sniegt atbalstu ne tikai pilngadīgām personām, kurām piešķirta invaliditāte, bet, kas ir ne mazāk svarīgāk, arī vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm, kuru aprūpē ir nepilngadīgas personas, kurām piešķirta invaliditāte. Tādējādi leģitīmā mērķa dēļ iespējams noteikt ierobežojumu jau esošajiem atvieglojumiem, kas piešķirti pilngadīgām personām ar invaliditāti.

Tāpēc ņemot vērā likumprojektā paredzēto papildinājumu par nosacījumu, ka samazinātu apdrošināšanas maksājumu visām 14. panta otrajā daļā minētajām personām vai to grupām drīkst izmantot tikai vienam attiecīgajai personai piederošam transportlīdzeklim, likumprojekta autori uzskata, ka, iespējams, ietekmes uz OCTA Garantiju fondu var arī nebūt savstarpējas izlīdzināšanas rezultātā.

Likumprojektu parakstījušie deputāti:

  1. Anita Muižniece
  2. Krišjānis Feldmans
  3. Sandis Riekstiņš
  4. Juta Strīķe
  5. Evita Zālīte-Grosa

Atstāj atbildi