Pāriet uz galveno saturu

No 2019.gada 4.decembra līdz 8.decembrim Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns kopā ar Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru Juri Jurašu darba vizītē apmeklēja Vašingtonu (ASV), kur tikās ar ASV Tieslietu departamenta, Valsts departamenta, Valsts kases un Pasaules bankas pārstāvjiem, lai apspriestu Latvijas un konkrēti Tieslietu ministrijas īstenotos pasākumus t.s. Moneyval rekomendāciju ieviešanā un paveikto cīņā pret finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem.

Tikšanās laikā ar Valsts kases sekretāra vietnieku Justin Muzinich tika apspriesta tieslietu ministra iniciatīva par Ekonomisko lietu tiesas izveidi, Latvijas paveiktais attiecībā uz patieso labuma guvēju sistēmas ieviešanu Uzņēmumu reģistrā, sagatavotie grozījumi Prokuratūras likumā par ģenerālprokurora amata kandidāta izraudzīšanās kārtību, Saeimā iesniegtie Tieslietu ministrijas priekšlikumi grozījumiem Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, kā arī Civilprocesa likumā, kas sagatavoti ar mērķi uzlabot kriminālprocesa un tiesvedību procesa efektivitāti. Tāpat ASV puse tika informēta par Valsts kontroles uzsākto revīziju par apstākļiem, kas traucē efektīvai noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanai un iztiesāšanai finanšu un ekonomisko lietu jautājumos. ASV puse pauda atbalstu specializētas Ekonomisko lietu tiesas izveidei, kā arī vērsa uzmanību uz to, ka visskaidrāk par Latvijas gatavību cīnīties ar naudas atmazgāšanu liecinātu apsūdzības naudas atmazgāšanas lietās iesaistītiem augsta līmeņa vadītājiem.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: ASV puse ir ļoti labi informēta par notiekošo Latvijā, kā arī apzinās tās grūtības, kas saistās ar finanšu noziegumu apkarošanas sistēmas izveidi, jo līdz šim nebija pievērsta pienācīga uzmanība naudas atmazgāšanas riskiem, uz kuriem norādīts Moneyval ziņojumā. Pats galvenais – arī ASV puse akcentēja to, uz ko ir jau norādījusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Pretkukuļošanas darba grupas (WGB) publicētajā Latvijas 3.fāzes novērtējumā, proti, Latvija ir daudz paveikusi attiecībā uz tiesiskās bāzes sakārtošanu, bet vienlaikus galvenais rādītājs problēmas risināšanai ir apsūdzību trūkums augsta līmeņa banku vadītājiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas veikta izmantojot bankas infrastruktūru.

Vizītes laikā 7.decembrī J.Bordāns apmeklēja ALA valdes sēdi, lai informētu par Tieslietu ministrijas uzsāktajām iniciatīvām, kā arī pateiktos ALA un diasporas latviešiem par līdzšinējo sadarbību un atbalstu tiesiskuma un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā Latvijā.

Atstāj atbildi