Pāriet uz galveno saturu

Rīga, 20.jūl., LETA. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ar sadarbības partneriem ir tikusies ar vairākām amatpersonām, lai apspriestu, kā kopīgā sadarbībā īstenot ieceri par bērnu paliatīvās aprūpes centru “Sapņu tilti”, kas varētu kļūt par pirmo šādu centru Baltijā, aģentūru LETA informēja biedrībā.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība kopā ar biedrību “Dižvanagi” un zemnieku saimniecību “Valmoniras” tikās ar labklājības ministru Gati Eglīti (JKP) un Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāri Evitu Zālīti-Grosu (JKP), Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrīti (AP), Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāju Sanitu Janku un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Andri Skridi (AP).

Ieceres apspriedē piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, Ķekavas domes priekšsēdētājs Juris Žilko, domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Agnese Geduševa, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valts Variks un Ķekavas sociālā dienesta vadītāja Agnese Mence-Katkeviča.

Biedrībā skaidro, ka jau vairāk nekā 20 gadus organizācija savā paspārnē rūpējas par neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Šobrīd biedrība rūpējas par 350 ģimenēm, kurās aug neizārstējami slimi bērni un to skaits katru gadu palielinās.

Pakalpojums ģimenēm tiek nodrošināts nepārtraukti. Biedrība nodrošina diennakts palīdzības telefonu (ārstu, māsu, kapelāna, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas), ambulatoras konsultācijas un mājas vizītes. Tāpat organizācija nodarbojas ar atbalsta grupu organizēšanu slimo bērnu vecākiem, brāļiem un māsām. Tādējādi bērniem ir iespēja dzīvot mājās, nevis slimnīcās vai aprūpes iestādēs.

Pēdējo vairāk nekā divu gadu laikā bērnu paliatīvās aprūpes komanda veikusi 12 938 mājas vizītes un konsultācijas bērnu paliatīvās aprūpes dienestā, 12 181 telefona konsultācijas un 2592 tiešsaistes konsultācijas.

Tik ciešs ikdienas darbs ar ģimenēm izkristalizē patiesi akūtās un svarīgās ģimeņu vajadzības, nepieciešamību strādāt komandā un vajadzību attīstīties, uzskata biedrībā.

Bērnu paliatīvās aprūpes pamatlicēja Latvijā Anda Jansone uzsvērusi, ka galvenais bērnu paliatīvās aprūpes centra “Sapņu tilti” izveides mērķis būtu nodrošināt neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitāti, atelpas brīdi ģimenēm un cieņpilnu dzīves noslēguma aprūpi bērniem un viņu ģimenēm, kā arī piemiņas iespējas.

“Nereti bērnus audzina viens no vecākiem, tādēļ ir apgrūtinātas iespējas iesaistīties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē un pastāv augsts izdegšanas risks. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības patronāžā esošie vecāki atklāj, ka nereti biedrības rīkotie pasākumi ir vienīgās reizes gadā, kad viņi izraujas no mājām un atrod kaut nedaudz laika sev,” skaidro Jansone.

Viņa atklāj, ka arī sameklēt bērnam pieskatītāju ar atbilstošām iemaņām ir problemātiski, jo šiem bērniņiem ir īpašas vajadzības: ne katrs ir spējīgs nomainīt gastrostomu vai apkopt traheostomu, kopt gulošu vai nerunājošu bērnu. Turklāt ģimenē, kurā aug bērns ar īpašām vajadzībām, veselo ģimenes locekļu vajadzības bieži vien paliek pēdējā plānā.

“Eiropā ir 133 bērnu paliatīvās aprūpes centri, kuru pasaulē pazīst kā hospisa pakalpojumu, taču Baltijā tādu nav, tāpēc ļoti ceram, ka kopā mums, Latvijai, izdosies uzbūvēt pirmo,” sacīja Jansone.

Plānoto bērnu paliatīvās aprūpes centra pakalpojumu vidū ietilps dienas centra pakalpojumi, atelpas brīdis ģimenēm, funkcionālo stāvokli uzturoša rehabilitācija, bērna dzīves pēdējo dienu aprūpe maksimāli mājas apstākļiem pietuvinātā vidē, atbalsta grupas vecākiem, brāļiem un māsām un izglītības centrs dažādu nozaru speciālistiem.

Vairākkārtējās Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sarunās ar Labklājības un Veselības ministrijas speciālistiem un 15.jūnijā notikušajā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētajā konferencē “Tilti, kas vieno”, kas bija veltīta bērnu paliatīvās aprūpes jautājumu aktualizēšanai, no visām iesaistītajām pusēm izskanēja ierosinājums iesaistītajām pusēm tikties, lai kopīgi vienotos par labāko risinājumu turpmākai bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu organizēšanai un attīstībai.

Biedrība šādu tikšanos šī gada 16.jūlijā noorganizēja vietā, kur nākotnē plāno būvēt multifunkcionālu bērnu paliatīvās aprūpes centru “Sapņu tilti”, kas būs atbalsta un aprūpes centrs ģimenēm, kuras rūpējas par neizārstējami slimiem bērniem ar smagu funkcionālo stāvokli un ierobežotu dzīvildzi.

Tikšanās laikā tika runāts par vairākiem jautājumiem, tostarp resoru sadarbību bērnu paliatīvajā aprūpē kā integrētu, holistisku aprūpes sistēmu, kurai nepieciešama infrastruktūras, pakalpojumu attīstība un finansēšana.

Tāpat tika diskutēts par atbalsta centru tīkla izveide ģimenēm, kurās aug bērni ar neizārstējamām slimībām. Vienlaikus esot panākta vienošanās par konkrētiem uzdevumiem un soļiem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu organizēšanās un attīstībā.

Tikšanās laikā visi sarunas dalībnieki atzina nepieciešamību attīstīt ieceri par paliatīvās aprūpes centru izveidi, arvien augošo paliatīvās aprūpes tēmas aktualitāti un nepieciešamību pēc vienotas atbalsta sistēmas, kurā sadarbojas valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora organizācijas, vecāki un sabiedrība kopumā. Drīzumā plānots organizēt darba grupas, lai izstrādātu vienotu īstermiņa un ilgtermiņa bērnu paliatīvās aprūpes stratēģiju, kā arī attīstītu ieceri par bērnu paliatīvās aprūpes centra “Sapņu tilti” tapšanu.