Pāriet uz galveno saturu

Rīga, 14.nov., LETA. Stompaku purvā Balvu novadā plāno atjaunot Latvijas nacionālo partizānu nometni, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.

Novembra sākumā vēsturnieki no biedrības “Institute of Applied Historical Research” Zigmārs Turčinskis, Inese Dreimane un Jānis Goldšmits veica Stompaku purva un Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietas, kā arī tuvākās apkārtnes apsekošanu, lai saprastu, kuras bunkuru vietas partizānu nometnē, līdz ko atļaus laikapstākļi, tiks pētītas ar arheoloģiskām metodēm. Šī izpēte nepieciešama, lai varētu iegūt jebkādas lietas, piemēram, dēļu fragmentus, kuriem varētu veikt mērīšanu, lai noteiktu izmērus un līdz ar to arī saprast būvēšanas principus, lai nākotnē varētu atjaunot šos partizānu nometnes bunkurus pēc iespējas autentiskākus.

Vēsturnieki izpētīja arī tuvāko apkārtni, lai piedāvātu savu redzējumu, piemēram, par putnu vērošanas torņa atrašanās vietu, lai Stompaku purvs būtu saistošs ne tikai vēsturniekiem, bet arī dabas draugiem.

Tuvākajā laikā biedrības pārstāji iesniegs ziņojumu par savu redzējumu Balvu novada pašvaldībai, lai tā tālāk to izmantotu projektu realizēšanai – Stompaku purva Latvijas nacionālo partizānu nometnes atjaunošanai un attīstībai.

Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva austrumu daļas salās Otrā pasaules kara laikā bija ierīkota partizānu apmetne, kura bija viena no lielākām Baltijā. Tajā bija 24 bunkuri un vairākas virszemes būves. 1945.gada 2.martā notika slavenā Stompaku kauja.

Uz nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā “Stompaku purvi” ved marķēta taka, mitrākajās purva vietās ierīkotas laipas. Izstaigājot dabas taku, var uzzināt arī par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem.