Pāriet uz galveno saturu

Satiksmes ministrijas 2022. gada budžeta projektā kopumā valsts autoceļu nozarei plānots 327,3 miljonu eiro finansējums. Nozīmīgākie darbi ir valsts autoceļu atjaunošana 870 km kopgarumā, gājēju un veloceļu infrastruktūras izveide, kā arī Ķekavas apvedceļa būvniecības turpināšana.

“Valsts autoceļu kvalitātes uzlabošana nemainīgi ir viena no Satiksmes ministrijas prioritātēm. Pēdējo divu gadu ceļu būvdarbu sezonas bijušas labākās kopš neatkarības atjaunošanas, kā rezultātā Latvijas reģionos ir izdevies sakārtot daudzus ceļu posmus, uzlabojot savienojamību un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem. Nākamā gada budžets dod iespēju turpināt mērķtiecīgu darbu, pakāpeniski veidojot kvalitatīvu, cilvēkiem drošu un draudzīgu autosatiksmes infrastruktūru,” komentē satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Nākamgad tiks turpināti valsts autoceļu kvalitātes un drošības uzlabošanas darbi, būvniecībai paredzot 184,1 miljonus eiro. Kopumā plānota valsts autoceļu atjaunošana 870 km kopgarumā, tai skaitā prioritāri veicot valsts reģionālo autoceļu būvdarbus 560 km kopgarumā visā Latvijā. Plānoto darbu mērķis ir nodrošināt valstspilsētu un novadu administratīvo centru savstarpējo savienojamību un pārrobežu savienojamību, kā arī būtiski uzlabot braukšanas kvalitāti pa autoceļiem ar lielu satiksmes intensitāti.

Pirmo reizi valsts budžetā kā prioritāte ir iekļauta mikromobilitātes infrastruktūra, t.i., gājēju un veloceļu izveide. Nākamgad plānots sagatavot gājēju un velosipēdu ceļu būvprojektus kopumā 25 km garumā. Savukārt jaunu gājēju un velosipēdu ceļu būvniecība, kas ir nozīmīgs solis ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, tiks īstenota 2023. un 2024.gadā.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī nākamā gada budžetā plānoti 53,8 miljoni eiro mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem. Finansējums paredzēts, lai pašvaldības varētu veikt savā īpašumā esošu ielu un ceļu būvniecību, projektēšanu un uzturēšanu.

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai, kas ietver gan ceļu attīrīšanu no sniega, slīdamības mazināšanu ziemā, grants seguma uzturēšanu un asfalta seguma bedru remontu, gan ceļa apzīmējumu, apgaismojuma, luksoforu uzturēšanu  nākamgad plānots tērēt 73,3 miljonus eiro.

Nākamgad plānoti vērienīgi Ķekavas apvedceļa būvniecības darbi, ko plānots pabeigt 2023.gadā.  Ķekavas apvedceļš ir valstī pirmais publiskās–privātās partnerības projekts autoceļu nozarē, tā mērķis ir būtiski uzlabot ceļu satiksmes drošību, novirzot satiksmes plūsmu apkārt blīvi apdzīvotām vietām. Papildus tam, Ķekavas apvedceļš saīsinās brauciena laiku starp tuvumā esošajām pašvaldībām un uzlabos savienojumu starp Baltijas valstu galvaspilsētām.

Satiksmes ministrijas 2022. gada budžeta projektā nozaru attīstībai kopumā plānoti 743,9 miljoni eiro. Nākamgad SM galvenie darbības virzieni un prioritātes paliek nemainīgas, tiks īstenoti pasākumi, lai ilgtermiņā sasniegtu nosprausto mērķi – izveidot drošu, ērtu un pieejamu transporta sistēmu, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitātes vajadzības.