Pāriet uz galveno saturu

Saeima ceturtdien, 2.jūnijā, trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma jauna Elektronisko sakaru likumu. Tas izstrādāts, lai pilnībā pārņemtu Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa normas. 

“Nenoliedzami, informācijas laikmetā arvien pieaug elektronisko sakaru, fiksēto un mobilo tīklu loma. Tehnoloģijas nemitīgi attīstās un pilnveidojas, strauji palielinās pieprasījums pēc kvalitatīviem, savietojamiem elektroniskajiem sakariem, tostarp starptautiskā līmenī, un tam ir nepieciešams atbilstošs regulējums,” iepriekš sacīja Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans, atzinīgi vērtējot dažādu institūciju sadarbību likumprojekta izstrādes procesā.

Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt tehnoloģiski neitrālu elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu regulēšanu, tīklu integritāti un savienojamību un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Tāpat likums regulēs numerācijas, radiofrekvenču spektra un augstākā līmeņa domēna “.lv” racionālu un efektīvu izmantošanu. Likums noteiks valsts, galalietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību, galalietotāju datu aizsardzību, kā arī veicinās universālā pakalpojuma pieejamību.

K.Feldmans uzsvēra arī likumā regulēto frekvenču jautājumu, norādot, ka šobrīd gan konkrētas frekvences, gan frekvenču diapazoni visā radiofrekvenču spektrā kļūst par vērā ņemamu aktīvu, par ko cīnās komersanti. Tāpat likumā iekļautas normas, kas stiprina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) kapacitāti.

Jaunais regulējums noteiks, ka NEPLP varēs ierobežot piekļuvi arī tādai Latvijas teritorijā pieejamai tīmekļa vietnei, kurā tiek popularizētas vai pārdotas iekārtas vai piekļuves tiesības, kas nodrošina piekļuvi Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā neiekļautai programmai.

Līdz šim NEPLP varēja ierobežot piekļuvi Latvijas teritorijā pieejamām tīmekļa vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai sabiedrisko kārtību un drošību, azartspēļu tīmekļvietnēm, kā arī tādām tīmekļa vietnēm, kurās nereģistrēti tiek veikta saimnieciskā darbība, sniegti pakalpojumi u.tml.

Tāpat likums paredz elektronisko sakaru komersantam īpašus pienākumus ārkārtas situācijās, kas tiešā veidā ir saistīti ar valsts drošību.

Likums paredz arī Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi. Sistēmā būs publiski pieejama tiešsaistes karte, kas nodrošinās iespēju adreses līmenī atlasīt informāciju par pieejamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, to kvalitāti un sniedzējiem.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.