Pāriet uz galveno saturu

Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kas pilnveido akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību un uzlabo informācijas pieejamību par akcionāriem. 

“Grozījumi Komerclikumā ir nepieciešami, lai nodrošinātu pēc iespējas caurspīdīgāku un mūsdienīgāku akciju sabiedrību darbību,” iepriekš pauda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans. “Tas ir būtisks aspekts, veidojot komercdarbībai draudzīgu un stabilu tiesisko vidi un novēršot šobrīd esošās nepilnības.”

Ar grozījumiem modernizēta arī akcionāru sapulču sasaukšanas un norises kārtība, pārskatīta pamatkapitāla apmaksas kārtība, kā arī uzlabota dalībnieku un akcionāru sapulču dokumentu pieejamība, norāda grozījumu autori Tieslietu ministrijā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: Jaunās izmaiņas tiesiskajā regulējumā ikvienam nodrošinās piekļuvi informācijai par akciju sabiedrību īpašniekiem, tādējādi veicinot caurspīdīgumu akciju sabiedrību darbībā. Reformas mērķis ir sekmēt lielāku aktivitāti akciju sabiedrību dibināšanā, labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un investīciju piesaisti. Līdz ar to investīciju pieplūdums un ekonomiskā aktivitāte veicinās arī Latvijas iedzīvotāju pārticību.

Turpmāk paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu būs jānosūta 21 dienu pirms paredzētās sapulces visiem akcionāriem uz akcionāru reģistrā norādītajām saziņas adresēm.

Grozījumi noteic, ka akcijas varēs būt reģistrētas vai dematerializētas. Reģistrētās akcijas tiks uzskaitītas akcionāru reģistrā, savukārt dematerializētās akcijas – iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Tāpat grozījumi noteic pienākumu akciju sabiedrībām, kurām ir reģistrētās akcijas, Uzņēmumu reģistrā iesniegt informāciju par akcionāriem un to maiņu.

Grozījumi Komerclikumā stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā.