Pāriet uz galveno saturu

Šī gada 4.februāra Jaunās konservatīvās partijas atklātajā Valdes sēdē tika izskatīts jautājums par partijas atskatu uz 2015.gadu un mērķu nospraušanu 2016. gadam. Ar šo kopsavilkumu iepazīstinām arī mūsu biedrus un atbalstītājus.

Stiprināta JKP identitāte
 • Politisko diskusiju kluba darbība un tā ieguvumi:
  • dalībnieku izglītošana,
  • diskusiju kultūras apgūšana,
  • tikšanās ar citu nozaru ekspertiem, politiķiem u.c.
  • JKP identitātes stiprināšana.
 • Seminārs partijas  identitātes nostiprināšanai 2015.gada jūnijā: tēls un reputācija, vienotība un iekšējā disciplīna. Vienota programmas interpretācija un uzticēšanās stratēģijas  veidošana. Uz savu vēlētāju – mazo uzņēmēju, sabiedriski aktīvo pašnodarbināto, zemnieku, skolotāju, ārstu, zemessargu.c. valsts novados – vērta politika. Šobrīd pie varas esošajai elitei tas ir sociāli bīstams indivīds, jo patstāvīgs cilvēks ar savu domu un reālu darbību. Tādējādi viņš var būt gan turīgs, gan nabadzīgs, bet viņš noteikti ir atbildīga un neatkarīga personība, kam rūp Latvijas valstiskums un tā pastāvēšana gadsimtiem ilgi atbilstoši Satversmei. JKP ir labējas ekonomiskās politikas spēks, taču tā nav lielkapitāla partija. Tā reāli izprot un iestājas par līdzsvarotām darba devēja un darba ņēmēja interesēm.
 • JKP biedru rīkoti organizatoriski pasākumi, apvienojot tos ar kultūrvēsturiskiem vai politiskiem sarīkojumiem ne tikai galvaspilsētā, bet arī novados: Talsos un Talsu novadā, Liepājā, Vecpiebalgā, Rēzeknē u.c.
JKP paplašināšanās
 • Nodibināta JKP nodaļa Talsos;
 • Biedru aktivitāte Vidzemē (Limbaži, Valmiera, Smiltene) – Jānis Siliņš, Raitis Sijāts.
 • Partijā regulāri uzņemti jauni biedri.
 • JKP 2. kopsapulce Tukumā, ko nodrošināja Tukuma nodaļa;
 • Ikviena JKP biedra aktivitāte un darbība savā reģionā kā JKP kopīga vērtība.
Tiesiskuma sekmēšana valstī
 • Sagatavots un iesniegts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā rūpīgi izanalizēts un pārdomāts viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Politisko partiju likumā”, balstīts Politisko diskusiju kluba veiktajā analīzē;
 • Jāņa Bordāna kā tiesību un politikas eksperta, JKP Valdes priekšsēdētāja regulāra uzstāšanās medijos: televīzijā, radio un rakstošajos izdevumos, kā arī atsevišķās ekspertu debatēs. Piemēram, Ārvalstu investoru padomes, Amerikas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Stokholmas Ekonomikas augstskolas rīkotajās, LTV 1 Sastrēgumstundā par Augstākās Tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu ar Tiesu varas augstāko amatpersonu un ekspertu piedalīšanos un citās publikācijās.
 • Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās 2014. gadā mediji konsekventi nepieļāva JKP uzstāšanos valsts finansētajās debatēs, JKP pārstāvji netika aicināti uz sarunām vai raidījumiem, partijas vārds neizskanēja arī pašu mediju rīkotajos raidījumos. Izvērtējot šos totālas ignorances apstākļus, partija iesniedza Administratīvajā tiesvedībā stratēģisku prasību uzlikt par pienākumu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei rakstveidā atvainoties JKP, atzīstot, ka mediji ar savu rīcību, nerespektējot visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā, uzskatu un izteiksmes brīvību, tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju, ir nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm.

Mūsu prasības tika izteiktas arī Tiesībsargam, kurš tās atzina par pamatotām, atsaucoties arī uz Tiesībsarga biroja pētījumu.Lai arī tiesa noraidīja prasību, atsaucoties uz precedentu, kas bija radīts 2006.gadā, vienlaikus spriedumā norādot, ka Tiesībsarga atzinums ir nepareizs, NEPLP rakstiski atvainojās JKP par iesnieguma neizskatīšanu, tomēr neatzīstot, ka būtu izdarījusi kaitējumu sabiedrības interesēm. Tomēr tas aktualizēja mediju lomu vēlēšanu rezultātu formēšanā.

Publiskas aktivitātes
 • Oficiāli izteikta līdzjūtība Francijas tautai sakarā ar teroraktiem pret mierīgajiem Parīzes iedzīvotājiem, nosūtot vēstuli Francijas vēstniekam Latvijā, par ko esam arī saņēmuši Vēstnieka vēstuli ar pateicību;
 • JKP dalība pavasara Lielajā talkā vairākos Latvijas novados: Talsos, Smiltenē un Alojā.

JKP kopā ar Smiltenes mākslinieku kopu Smiltenes pagasta Brutuļos uzposa latviešu klasiķa gleznotāja V.Purvīša piemiņas vietu, Talsu novadā kopā ar Zemessardzes 46. bataljonu un Talsu novada pašvaldību sakopa šautuves teritoriju.
 Sadarbībā ar Alojas novada pašvaldību, Latvijas zaļo ceļu biedrību, Alojas novada senioriem un partijas biedriem no Kocēniem, Jūrmalas, Rīgas, Cēsīm un jauno skautu grupu no Jaunpiebalgas uz bijušā dzelzceļa līnijas posma Skulte-Limbaži-Aloja-Mazsalaca izzāģējām krūmus posmā no Alojas dzelzceļa stacijas līdz Ainaži – Valmiera šosejai. Tas ir reāls ieguldījums savas valsts uzpošanā.

 • JKP Valdes priekšsēdētāja Jāņa Bordāna un citu biedru tikšanās ar Rīgas aktīvo senioru apvienību, partijas “Izaugsme” vadību;
 • Piedalīšanās pasākumos kopā ar JKP Latgales aktīvistiem: Evu Mārtužu, Ingu Čekšu un Aigaru Zīmeli par godu Rēzeknes atbrīvošanas no lieliniekiem 95. gadskārtai. Kopā ar Bruņoto spēku un jaunsardzes pārstāvjiem piedalīšanās svinīgajā dievkalpojumā un ziedu nolikšanā Rēzeknes Brāļu kapos;
 • JKP valdes priekšsēdētāja Jāņa Bordāna piedalīšanās Preiļu privātās sākumskolas atklāšanā pēc JKP aktīvista un šīs skolas dibinātāja A. Zīmeļa aicinājuma.
 • JKP biedru Jāņa un Toma Bordānu dalība “zem JKP karoga” Stipro skrējienā gada 3.maijā, kura devīze ir „Par stipru Latviju”;
 • Kopīgi godam atzīmēti un svinēti būtiskākie Latvijas svētki – gan 11. un 18. Novembris, gan Ziemassvētki.
 JKP uzdevumi 2016. gadam
 • Par svarīgāko uzdevumu partijas valde joprojām uzskata tādas partijas izveidi, kas ir nevis vēlēšanu projekts, bet partija ar ilglaicīgu mērķi, balstīta uz profesionalitāti un nevainojamu reputāciju.
 • Tādējādi jaunu biedru piesaiste ir būtiskākais partijas uzdevums. Vienlaikus biedru skaita palielināšana nav pašmērķis, bet JKP stratēģijas un taktikas tāda veida realizācija, kas motivētu tai pievienoties augstas raudzes profesionāļus.

Atstāj atbildi