Pāriet uz galveno saturu

Cilvēki

Saskaņā ar statūtiem, JKP galvenās institūcijas ir Valde, Uzraudzības un Ētikas komisijas, kā arī padomdevēja institūts Senāts.

Valde

Uzraudzības komisija

Senāts

Ētikas komisija

Valde

Pieņem visus ar partijas dzīvi saistītus lēmumus un pārstāv partijas biedrus un vērtības publiskajā telpā.

JKP valde apvieno pamatīgas zināšanas un pieredzi politikā, pašvaldību vadībā, privātajā sektorā, kā arī darbu Eiropas Savienības un NATO institūcijās.
Saskaņā ar partijas statūtiem, valdi ievēlē partijas kopsapulce vai padome uz diviem gadiem.

Pēdējās JKP partijas valdes vēlēšanas notika 2022. gada 12. novembrī un 2024.gada 20.janvārī.

Uzraudzības komisija

Uzraudzības komisijā ir trīs locekļi. Uzraudzības komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.

Kontrolē partijas finanšu darbību, partijas statūtu un programmas ievērošanu, kā arī partijas valdes pieņemtos lēmumus, lai vērtētu partijas izpildinstitūciju darbības lietderību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Senāts

Partijas statūtos paredzēta, valdes veidota padomnieku sapulce.

Partijā pilda konsultatīvu lomu un sniedz padomus par partijas priekšvēlēšanu programmu, partijas politisko darbību, ministru kabineta locekļa amata kandidātiem un kandidātiem uz citiem amatiem, kurus ievēlē Saeima.

Ētikas komisija

Lai rūpētos par JKP un tās biedru reputāciju, kā arī stiprinātu biedru atbildību par darbību partijā, attieksmi pret partijas mērķi un partijas dokumentos paredzēto, pastāv Ētikas komisija.

Ētikas komisijā, saskaņā ar statūtiem, ir pieci locekļi. Ētikas komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.

Pēdējās JKP partijas ētikas komisijas vēlēšanas notika 2024. gada 20.janvārī.