Pāriet uz galveno saturu

Lai saglabātu Rīgas pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, Jaunā konservatīvā partija (JKP) rosina pašvaldības uzraugošo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pieprasīt Rīgas domei (RD) pārstrādāt nekvalitatīvi sagatavoto Rīgas teritorijas jauno plānojumu līdz 2030. gadam (TP 2030).

JKP rīcībā ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, kurā tā pauž negatīvu vērtējumu, ņemot vērā, ka TP 2030 1. redakcijas risinājumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paustajiem principiem kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Paskaidrojuma rakstā inspekcija norāda uz neskaitāmām kļūdām un neprecizitātēm, kas pieļautas plānojumā. Piemēram, nav ietverti atsevišķi kultūrvēsturiski objekti, kā arī nav ievērota konsekvence atzīmēto objektu atlasē un nosaukumos.

Kļūdaini sastādīta arī TP 2030 saistošajā daļa – Grafiskās daļas kartes, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Atsevišķus kultūras pieminekļus nav iespējams identificēt, jo nav norādīta informācija par tiem.

Tāpat TP 2030 nav pieļaujamas tās sarkanās līnijas, kuras šķērso kultūras pieminekļus un apdraud to saglabāšanu – tas attiecas arī uz Rīgas vēsturiskajā centrā esošo vēsturisko dārzu, parku un kapsētu teritorijām, tostarp valsts nozīmes arhitektūras pieminekli “Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” teritoriju.

Kā redzams no Teritorijas plānojuma redakcijas interaktīvā formātā portālā geolatvija.lv, sarkanās līnijas gar Senču ielu, plānotais Indrānu ielas savienojums ar Senču ielu un plānotā Kaspara iela ir iezīmētas Lielo kapu teritorijā, kur tās skar vismaz 60 apbedījumus. Tas ir pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 5. panta sestās daļas noteikumiem.

Lemjot par savulaik steigā izstrādāto tramvaja infrastruktūras iespējamību Pērnavas ielā, JKP aicina ņemt vērā iedzīvotāju viedokli, kas tika izteikts 2017. gada 15.maijā Rīgas domei adresētā 233 iedzīvotāju vēstulē. Tajā iedzīvotāji iebilda pret koku izciršanu Pērnavas ielas posmā starp Brīvības ielu un Kr. Barona ielu. Ievērojot augsto satiksmes plūsmas intensitāti attiecīgajā Pērnavas ielas posmā, tās abās ielas pusēs augošās kastaņas (31 koks) apkārtējo dzīvojamo ēku iedzīvotājiem samazina trokšņu un putekļu līmeni.

Kur paliek RD vadības publiski izteiktie solījumi par kultūrvēsturisku objektu saglabāšanu? Domes šobrīd apspriešanai izliktais plāns nozīmē zaļās un kultūrvēsturiskās zonas iznīcināšanu un tranzīta mezgla izveidi teritorijā starp Lielajiem kapiem un Brīvības ielu.

Vai Kultūras ministrija, kuras kompetence ir rūpēties par kultūrvēsturisko pieminekļu neaizskaramību, plāno atbalstīt šādu kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu? Patlaban tiek gatavotas vēstules abām atbildīgajām ministrijām, lai tās beidzot sāk pildīt savas funkcijas.

JKP pateicas visām apkaimes biedrībām par aktīvo iesaistīšanos un informācijas sniegšanu.

Nav komentāru

  • Bono saka:

    Ja Pērnavas, Senču ielā būs tramvaja līnija un tiks likvidēti trotuāri ielas malās, loģiski būtu Indrānu ielu padarīt par kājāmgājēju un velosipēdistu ielu. Un jaunais veloceliņš no Indrānu ielas varētu iet cauri kapiem par tur esošo trotuāru līdz krustojumam ar Miera ielu. Aktuālā problēma, ko darīt ar Indrānu ielas iedzīvotāju mašīnām. Mans priekšlikums būtu Pērnavas ielas malā izbūvē daudzstāvu autostāvvietu, kurā tad varētu atstāt savas mašīnas tuvējo māju iedzīvotāji, tajā skaitā ap Indrānu ielu dzīvojošie.

Atstāj atbildi