Pāriet uz galveno saturu

Turpinot uzsākto cīņu ar vecās politiskās sistēmas laušanu, Jauno konservatīvo biedru skaits turpina augt arī laikā starp vēlēšanām, un tas ļauj partijai ierindoties starp lielākajiem politiskajiem spēkiem Latvijā. Partijā iestājušies vairāki Carnikavas novada domes deputāti.

Kopš 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī Jaunā konservatīvā partija uzņēmusi vairāk nekā 230 jaunus biedrus, kopējam biedru skaitam šobrīd sasniedzot 1140. Biedru skaita pieaugums skaidrojams ar Jaunās konservatīvās partijas atpazīstamības celšanos reģionos, kas notiek pateicoties stingrajai stājai un nestajām pārmaiņām Latvijas nacionālās politikas līmenī. “Mēs esam darītāji un, redzot mūsu skaidro ideoloģija, partijai turpina piepulcēties cilvēki visā Latvijā,” piebilst Krišjānis Feldmans, Jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Runājot par partijas darbības paplašināšanu reģionos, K. Feldmans skaidro: “Šobrīd gatavojamies pašvaldību vēlēšanām un veidojam jaunas teritoriālās nodaļas. Reģionos ir vērojama tendence, ka vēlmi pievienoties Jaunajiem konservatīvajiem izrāda bijušie citu partiju biedri, kuri vīlušies savu iepriekšējo partiju politikā, savukārt Jauno konservatīvo paustajās atklātības un godīguma vērtībās saskata iespēju uzlabot sabiedrības dzīvi un politisko situāciju valstī kopumā.”

“Piemēram, šobrīd aktīvi strādājam pie apvienotās Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu un Sējas nodaļas izveides. Nupat savās rindās uzņēmām vēl divus Carnikavas novada domes deputātus – Imantu Krastiņu un Kristapu Bergmani. Tāpat jau agrāk mūsu rindām pievienojusies deputāte Gunita Dzene. Gan I. Krastiņš, gan K. Bergmanis Carnikavas novada domē strādā jau trešo sasaukumu un novadā ir labi pazīstami ar aktīvu profesionālo un politisko darbību. Papildus abi jaunie biedri darbojas dažādās sabiedriskajās organizācijās,” norāda K. Feldmans.

I.Krastiņš norāda: “Laikā, kad uzsāku savas gaitas politikā, Jaunā konservatīvā partija vēl nebija dibināta. Partijai pievienojos, jo jau ilgāku laiku  ar ģimeni un kolēģiem vērojām šo politisko spēku, un tā vērtības un izvirzītie mērķi saskanēja ar mūsu cerībām par Latvijas atdzimšanu. Kopš Saeimas vēlēšanām esmu pārliecinājies, ka JKP ir spējusi iedibināt jaunu politisko kultūru un, galvenais, ir sākusi ilgi gaidītās pārmaiņas valstī. Izšķirošais faktors, lai iestātos JKP, bija partijā esošie cilvēki, eksperti korupcijas apkarošanas un ekonomikas jomās. Pats pēc izglītības esmu ekonomists un uzsveru, ka arī reģionu politikā šie divi kompetenču virzieni ir ļoti nepieciešami. Izaugsmes pārmaiņām Latvijā jāturpinās ar vietējo varu!”

“Stabili pieaugošais biedru skaits apliecina, ka gan politiski aktīvie cilvēki, gan sabiedrība kopumā novērtē to, ka mēs turam savus solījumus arī pēc vēlēšanām un joprojām priekšplānā liekam pilsoņu, nevis atsevišķu indivīdu vai šauru grupu intereses,” uzsver Krišjānis Feldmans.

Patlaban partijas 24 reģionālajās nodaļās apvienojušies 1140 biedru, aptverot visus Latvijas reģionus.

Atstāj atbildi