Pāriet uz galveno saturu

Pirmdien, 7.oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Luksemburgā piedalījās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā ministri apsprieda kopīgas stratēģijas nepieciešamību un ES lomas palielināšanu cīņā pret korupciju starptautiskajā līmenī.

Sanāksmes laikā pēc Somijas prezidentūras iniciatīvas notika ES dalībvalstu ministru viedokļu apmaiņa par pretkorupcijas pasākumu efektivitāti un tās uzraudzības mehānismiem, lai nodrošinātu vienotu pieeju korupcijas novēršanai un apkarošanai gan ES dalībvalstīs, gan ES institūcijās.

Politiskajās debatēs tieslietu ministrs uzsvēra, ka Latvija atbalsta Somijas prezidentūras iniciatīvu uzsākt diskusiju par pretkorupcijas mehānisma izveidi Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm ir jābūt vienotiem mērķiem attiecībā uz korupcijas apkarošanu, līdz ar to Eiropas Savienības stratēģija vai darba plāns attiecībā uz korupcijas apkarošanu ir būtisks un atbalstāms.

Ņemot vērā, ka mūsdienās ekonomika ir pārnacionāla, korupcijas apkarošana līdz ar to būs efektīva tikai starptautiskās sadarbības rezultātā, akcentēja J.Bordāns.

Vienlaikus ministrs atzina: lai spertu nākamos soļus korupcijas apkarošanā, ir jāvērtē esošo pasākumu efektivitāte, jo jaunie iespējamie ES līmeņa pasākumi nevar dublēties ar jau esošajiem starptautiskajiem pretkorupcijas pasākumiem, tai skaitā ANO, GRECO un OECD ietvaros īstenotajiem. J.Bordāns norādīja, ka koordinācija un informācijas apmaiņa starp minētajām organizācijām un Eiropas Savienību ir jāuzlabo.

Runājot par Eiropas Savienības vadošo lomu cīņā pret korupciju starptautiskajā līmeni, J.Bordāns atzinīgi novērtēja ES pievienošanos GRECO novērotāja statusā 2019.gada jūlijā. Taču mērķim ir jābūt ambiciozākam – ES ir jākļūst par pilntiesīgu GRECO dalībnieku, lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apmaiņu un sadarbību, uzsvēra tieslietu ministrs.

ES Padomes sanāksmē tieslietu ministri apspriedīs situāciju pamattiesību jomā 10 gadus pēc ES Pamattiesību hartas stāšanās spēkā un arī turpmākos pamattiesību izaicinājumus.

Tieslietu ministri tiks iepazīstināti ar aktuālo informāciju par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi un Eirojusta izveidotā Pretterorisma reģistra (CTR) darbības uzsākšanu.


Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā:

http://www.consilium.europa.eu/lv/topics/justice

Atstāj atbildi