Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 5. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri paredz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu primārajam mājoklim sākot no 2022. gada 1. janvāra, kad NĪN aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Valdības šī gada februārī apstiprinātā kadastrālās vērtēšanas metodika nodrošinās, ka kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas taisnīgi. Mums ir jāpanāk, ka tikpat taisnīgi tiek piemērots arī NĪN. Jaunās kadastrālās vērtības netiks piemērotas, kamēr netiks pārbūvēta NĪN sistēma!

Grozījumi paredz, ka primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro NĪN nebūs jāmaksā. Ja mājokļa vērtība pārsniegs 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2 (speciālo vērtību).

Līdzīgs piedāvājums ir arī attiecībā uz zemi zem primārajiem mājokļiem, tikai šajā gadījumā neapliekamais minimums būtu 10 000 eiro. Attiecīgi, ja zemes vērtība ir zem 10 000 eiro, tad NĪN maksājums būtu 0 eiro, bet ja vairāk par 10 000 eiro, tad no tās atņems 10 000 eiro un atlikušajai summai piemēros koeficientu 0,2 (speciālo vērtību).

Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības uz savā īpašumā esošu mājokli. Mums šīs fundamentālās tiesības ir jāstiprina un jāveicina mājokļu pieejamība, nevis tā jāapdraud. Tāpēc mēs aicinām Finanšu ministriju veikt šo reformu divos posmos – vispirms garantēt iedzīvotāju tiesības uz savu mājokli un tad, 2020. gada otrajā pusē, pārskatīt likmes citiem segmentiem, piemēram, komersantiem ar mērķi nepieļaut nesamērīgu nodokļu kāpumu, uzsver J.Bordāns.

NĪN atcelšana primārajam mājoklim tiek paredzēta mājokļiem, t.sk. dzīvokļiem, kas ir fiziskas personas īpašumā un tā tajā ir deklarējusies. Projekts paredz piemērot šos nosacījumus arī attiecībā uz īres dzīvokļiem, ja īrnieks īrētajā mājoklī ir deklarējies un īres tiesības ir reģistrējis zemesgrāmatā.

J.Bordāns: ” Pagājušajā vasarā mūsu sagatavotie likumprojekti balstās rūpīgos aprēķinos, t.sk. par provizorisko ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2022.gadā. Vienlaikus mēs vēlamies pārliecināties par projektu kvalitāti un nepieciešamības gadījumā tos pilnveidot, tieši tāpēc jau šobrīd uzsāksim to saskaņošanas procesu. Varu apliecināt, ka no atsevišķu politiķu mutes izskanējušie norādījumi uz populismu drīzāk ir neizpratne par procesiem tautsaimniecībā un politiskā greizsirdība par to, ka spējam risināt jautājumus, kurus gadiem nav risinājuši. Mēs jau esam pierādījuši un turpināsim pierādīt, ka spējam paveikt tautsaimniecībai patiesi nozīmīgas lietas.”

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta provizoriskajiem aprēķiniem pašvaldību kopējie ieņēmumi no NĪN 2022. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, nesamazināsies. Pie vispesimistiskākā scenārija kopējie ieņēmumi pieaugs par 14 milj. eiro. Kopējie ieņēmumi no NĪN par mājokļiem 2022. gadā varētu samazināties par 33 milj. eiro, bet ieņēmumi no NĪN par zemi par 14 milj. eiro. Vienlaikus ieņēmumi pieaugs no NĪN par ēkām. Tādējādi kopējie ieņēmumi no NĪN lielākajai daļai pašvaldību, atskaitot atsevišķus Pierīgas novadus, 2022. gadā pieaugs. Minētais pieaugums saistīts ar to, ka kadastrālās vērtības pēdējo reizi pārskatītas 2012. gadā un pa šiem gadiem tirgus cenas ir kāpušas vairākos segmentos, kā arī pēdējos 10 gados uzbūvētās ēkas līdz šim nav adekvāti novērtētas un to pašreizējās kadastrālās vērtības, no kurām tiek rēķināts NĪN, bieži vien sastāda tikai 40 – 50% no to patiesās vērtības.

Norādāms, ka līdzīga prakse – atvieglojumi primārajam mājoklim – tiek īstenota virknē Eiropas valstu. Piemēram, Lietuvā neapliekamais minimums mājoklim ir 220 000 eiro, bet gadījumā, ja īpašnieka aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, neapliekamais minimums ir 286 000 eiro. Igaunijā atbrīvojums no NĪN ir zemei zem mājokļa līdz 1500 m2, bet dzīvokļiem NĪN netiek aprēķināts vispār. Saskaņā ar EUROSTAT datiem jau šobrīd Latvijā NĪN kopējais apjoms ievērojami pārsniedz kaimiņvalstu nodokļa kopējo apjomu (Lietuvas un Igaunijas NĪN kopapjoms 2018. gadā 0,2 % no IKP, savukārt Latvijas NĪN kopapjoms ir 0,6 % no IKP)

2019. gada nogalē Saeimā tika iesniegta 40 518 pilsoņu parakstīta iniciatīva par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim.

Saskaņā ar Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes datiem 2019. gadā zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā reģistrētas 5 257 izpildu lietas par piedziņu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes labā saistībā ar NĪN parādu. Un tie ir dati tikai par Rīgu 2019. gadā.

Jaunajām izmaiņām būtu jāstājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, jo NĪN aprēķināšanai sāks piemērot uz Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” pamata aprēķināto kadastrālo vērtību bāzi. Plašāk ar projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.