Pāriet uz galveno saturu

Latvijas reģionu vienmērīgākas un sabalansētas attīstības veicināšanai Jaunā konservatīvā partija uzsākusi darbu pie Latgales attīstības centra izveides. Latgales reģions nav izvēlēts nejauši – tieši šeit joprojām ir zemākie vidējie iedzīvotāju ienākumi un augstākie bezdarba rādītāji valstī. Jaunā konservatīvā partija plāno gan izveidot Latgales attīstības centra telpas Rēzeknē, gan organizēt ideju ģenerēšanas, apkopošanas un realizēšanas darba grupas arī citās Latgales pašvaldību teritorijās, norāda partijas valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns.

Jauno konservatīvo Rēzeknes novada deputāts Guntis Rasims uzsver: “Ikviena ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Latgales reģions līdz šim ir bijis visvairāk novārtā atstātais Latvijas vēsturiskais novads. Lielai daļai politisko partiju Latgale vienmēr ir bijis kā tāds karsts kartupelis. Protams, jau gadu desmitiem pirms kārtējām vēlēšanām tikušas organizētas neskaitāmas konferences. Tomēr tajās apkopotās reģiona attīstības idejas līdz šim pārsvarā tā arī palikušas ministriju ierēdņu atvilktnēs. Mūsu pieeja, pretstatā haotiskām vienreizējas lietošanas konferencēm, paredz sistemātisku abpusēju dialogu ar iedzīvotājiem, nozaru profesionāļiem un attiecīgo sfēru ministrijām. Tādā veidā tiks nodrošināts sistemātisks un nepārtraukts darbs pie konkrēta reģiona attīstības stratēģijas aktualizēšanas un arī izpildes reālajā dzīvē.”

Par reģiona attīstības prioritātēm Jaunie konservatīvie uzskata darba vietu radīšanu, jaunu cilvēku potenciāla noturēšanu, kā arī tam nepieciešamo instrumentu izveidi un infrastruktūras sakārtošanu Latgalē.

Jānis Bordāns: “Jau vēsturiski Latgales cilvēkresursi tikuši daudz izmantoti pārējo Latvijas reģionu, sevišķi Rīgas, izaugsmes un labklājības kalšanā. Tāpēc ir tikai taisnīgi, ka primārā uzmanība būtu jāpievērš tieši Latgales reģiona izaugsmes stimulēšanai. Šis, manuprāt, ir arī pēdējais laiks veicināt Latgales reģiona attīstību, ja mēs gribam spēcīgu, drošu un attīstītu valsti nākotnē.”

27. aprīlī tiek atzīmēta 1917. gada Latgales kongresa gadadiena. Kongresā tika pieņemts nozīmīgs lēmums par Latgales apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi, veidojot kopīgu Latvijas valsti.