Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 30. oktobrī, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā notika tiešsaistes konference ar visiem Latvijas tiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu drošības pasākumus un tiesu darba organizēšanu īpašajos apstākļos pēc saslimstības ar Covid-19 pieauguma.

J.Bordāns: “Tiesu darba organizēšana ir jāpielāgo šī brīža sarežģītajiem apstākļiem, lai tiesneši un tiesu darbinieki drošā vidē un ne mazāk kvalitatīvi varētu veikt savus ikdienas pienākumus, nodrošinot tiesu darba nepārtrauktību arī pēc saslimstības ar Covid-19 pieauguma.”

Šajos īpašajos apstākļos ir svarīgi sadarboties un ievērot drošības pasākumus, lai darbs neapstātos. ir svarīgi savstarpēji dalīties ar pieredzi, jo tikai tā varam pasargāt gan tiesās strādājošos, gan lietu dalībniekus un ierobežot Covid-19 izplatīšanos tiesu kolektīvos, uzsver J.Bordāns.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone informēja par tiesas pieredzi, kā tiesnešu un tiesas darbinieku darbs tiek organizēts attālinātajā režīmā un kā tiek izmantots rakstveida process lietu izskatīšanā. Blakus profesionālajām videokonferenču sistēmām tiek izmantotas arī sabiedrībai pieejamākas programmatūras videokonferenču pakalpojumu izmantošanai tiesu darbā.

Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja tiesu priekšsēdētāju paveikto – tiesneši un tiesu darbinieki rūpējas gan par savu, gan par apmeklētāju drošību, tiesu telpās lietojot maskas un tiesas sēdes klātienē nodrošinot atbilstoši valstī noteiktajiem Covid-19 izplatību ierobežojošajiem nosacījumiem.

Sanāksmes laikā tieslietu ministrs informēja par valdības apstiprināto Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju un sagatavotajiem risinājumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ceturtdien Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

Īpaša uzmanība tika veltīta videokonferences iekārtu efektīvai izmantošanai gan tiesās, gan ieslodzījuma vietās, kā arī tiesu darba organizēšanai tiesvedības procesos ar ieslodzīto piedalīšanos videokonferencē tiešsaistes režīmā.

Salīdzinot laika periodu no 10. jūnija pēc ārkārtas situācijas beigām ar tādu pašu laika posmu 2019.gadā, civillietu sēžu skaits videokonferences režīmā ir palielinājies par 53% pirmajā instancē un 7% otrajā instancē, savukārt krimināllietu sēžu skaits – par 145% pirmajā instancē un par 98% otrajā instancē.