Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Zemesgrāmatu likumā, kuri paredz vienkāršot ar būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā saistītās procedūras, nodrošinot nepieciešamo datu nodošanu starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Būvniecības informācijas sistēmu.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: Jaunā kārtība paredz atvieglotu dokumentu iesniegšanas procesu zemesgrāmatā. Privātpersonām nebūs jāpievieno nostiprinājuma lūgumam būvvaldes izsniegtie dokumenti. Turpmāk tiesa tos iegūs tiešsaistē. Jaunā kārtība to nodrošinās elektroniskā veidā informācijas sistēmu līmenī. Ārkārtējās situācijas laikā ir svarīgi turpināt attīstīt tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamību arī attālināti.”

Izstrādātie grozījumi paredz, ja ēkas (būves) īpašniekam ir elektronisks paraksts, īpašnieks iesniegumu par būves, tajā skaitā, jaunbūves ierakstīšanu, kā arī būves dzēšanu zemesgrāmatā, turpmāk varēs iesniegt aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv). Personas iesniegums pēc lēmuma par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai izziņas par būves neesamību pieņemšanas kopā ar būves ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamajiem Būvniecības informācijas sistēmas datiem tiks nodots zemesgrāmatai.

Līdz šim, lai zemesgrāmatā ierakstītu būvi, īpašnieks iesniedz nostiprinājuma lūgumu, kā arī pievieno aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet būves dzēšanas gadījumā – dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesamību, savukārt jaunbūves gadījumā – izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojuma oriģinālu vai norakstu.

Grozījumi papildus arī nosaka, ka privātpersonām nebūs jāpievieno nostiprinājuma lūgumam dokumenti, ko būvvaldes būs pieņēmusi sākot ar 2020. gada 1. janvāri, jo rajona (pilsētas) tiesa tos izgūs tiešsaistē. Uz dokumentiem, kas būs izdoti līdz 2019. gada 31. decembri, pastāvēs līdzšinējā kārtība – tie privātpersonām būs pievienojami nostiprinājuma lūgumam, iesniedzot dokumentu norakstus atbilstoši noteiktajai kārtībai.

Grozījumi vēl ir jāizskata Saeimai, ar tiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.


Raksts pārpublicēts no Tieslietu ministrijas mājaslapas un atrodams ŠEIT