Pāriet uz galveno saturu

“Ņemot vērā vīrusa infekcijas izraisīto ārkārtējo situāciju, studējošajiem samazinājušās iespējas segt studiju un dzīvošanas izmaksas, strādājot paralēli studijām, tāpēc strauji pieaudzis pieprasījums pēc studējošo un studiju kredītiem. Finanšu ministrijas un finanšu ministra Jāņa Reira noraidošā attieksme  pret studējošajiem draud ar to, ka tūkstošiem studentu krīzes laikā tiks liegta iespēja studēt un tiem nebūs pieejami nekādi iztikas līdzekļi, “ uzsver Jauno konservatīvo valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns.

Jaunie konservatīvie uzskata, ka tas nav pieļaujams, tāpēc situācijas risināšanai ir atrasti papildus līdzekļi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iekšējo resursu ietvaros, un turpinās aizstāvēt studentu tiesības saņemt kredītu un turpināt studijas.

IZM šogad ir ieviesusi jaunu valsts galvoto studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, būtiski atvieglojot un modernizējot nosacījumus studējošajam. Tika atcelta prasība par otro galvotāju, kas daudziem studējošiem bija šķērslis, kā arī atcelti novecojuši studiju kredīta summas ierobežojumi un ieviesta elektroniska datu apmaiņa starp augstskolām un kredītiestādi, attālinātā pieteikšanās un līguma parakstīšana. Kopš 12. augusta ir uzsākta un aktīvi notiek studiju un studējošo kredītu izsniegšana pēc jaunā kreditēšanas modeļa, kurā “Altum” sniedz portfeļgarantiju un Swedbank izsniedz kredītus.

Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ pieprasījums pēc šiem kredītiem ir lielāks nekā tika prognozēts, pieņemot 2020. gada budžetu. Līdz šim noslēgto līgumu skaits ir lielāks, nekā pagājušajā gadā – vismaz 2 328 līgumi.  2019. gadā tika noslēgti 1 470 līgumi, plānotais apmērs šogad bija orientējoši 2 000 līgumu. Taču ārkārtas situācijas izraisītās pārmaiņas darba tirgū ir palielinājušas pieprasījumu.

Ir palielinājusies arī vidējā summa līdz 6 800 eiro (iepriekš orientējoši 5 500-6 200 eiro), jo pieauga pieteikumi uz dārgākajām studiju programmām tādās augstskolās kā Rīgas Stradiņa universitāte, Banku augstskola u.c. Vislielākais noslēgto kredītlīgumu skaits un saņemto, bet vēl neapstiprināto pieteikumu skaits, ir studijām tādās augstskolās kā Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, biznesa augstskolā “Turība”, Rīgas Tehniskajā universitātē, biznesa augstskolā “RISEBA”, Banku augstskolā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Lai būtu iespējams nodrošināt valsts galvotos kredītus šī rudens paaugstinātajam pieprasījumam, IZM ir pārskatījusi budžeta atlikumus tās administrētajās programmās un izvirzīja priekšlikumu par 556 tūkstošu eiro pārdali pieejamā budžeta ietvaros, neprasot papildus finansējumu. Tas ļautu izsniegt kopumā orientējoši 2 500- 2 600 kredītu, kas pēc pieteikumu dinamikas arī ir šoruden nepieciešamais apmērs.