Pāriet uz galveno saturu

Latvija pilnībā atbilst Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) asociētās dalībvalsts kritērijiem, un 10. decembrī CERN Padome ir pilnvarojusi CERN ģenerāldirektori Fabiolu Džanoti (Fabiola Gianotti) uzsākt sarunas ar Latviju par asociācijas līgumu ar CERN. Pēc līguma parakstīšanas un tā ratifikācijas Saeimā Latvija kļūs par CERN asociēto dalībvalsti jau 2021. gadā.

“CERN lēmums apliecina Latvijas zinātnes spēku un pareizu virzienu ceļā uz integrētas zinātnes modeli, kas ietver sevī fundamentālas strukturālās pārmaiņas sabiedrībā, izglītības sistēmā un ekonomikā. Latvijas pievienošanās CERN – vienam no pasaulē izcilākajiem un prestižākajiem zinātnes konsorcijiem –  ļaus Latvijas zinātniekiem veikt zinātniskus atklājumus starptautiskās, starpdisciplinārās un starpnozaru partnerībās, savukārt pētniecības biznesa vides mijiedarbība veicinās inovācijas,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

CERN ekspertu darba grupa, tiekoties ar politikas veidotājiem, zinātnisko institūciju un uzņēmēju pārstāvjiem, vērtēja Latvijas gatavību kļūt par CERN asociēto dalībvalsti, vadoties pēc trim galvenajiem kritērijiem:

  • Vai Latvijai ir politiskā griba un atbilstoši finanšu instrumenti, kas ilgtermiņā nodrošina jēgpilnu dalību CERN zinātniskajās programmās;
  • Cik spēcīga valstī ir augstas enerģijas fizikas kopiena, vai tā ir pietiekami finansēta, lai pilnvērtīgi piedalītos CERN zinātnes projektos;
  • Vai industrijai – Latvijas ražošanas uzņēmumiem ir atbilstoša kapacitāte, kas ļautu tai veiksmīgi piedalīties CERN iepirkumos.

CERN ekspertu darba grupas ziņojumā, kas sagatavots pēc vizītes Latvijā, secināts, ka delegācijai ir radies pozitīvs priekšstats par Latvijas valdības un parlamenta pārstāvju sapratni un gatavību nodrošināt Latvijas dalībai CERN pietiekamu finansējumu, lai valsts Eiropas zinātnes citadelē spētu darboties ilgtermiņā. Tāpat tiek norādīts, ka Latvijai ir skaidra izpratne par dalības priekšrocībām, tajā skaitā par pienesumu valsts ekonomikai, zinātnei un pozitīvo ietekmi uz valsts izaugsmi kopumā.

Tāpat augstu novērtēta ir RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas centra darbība, vadot CERN Nacionālo kontaktpunktu, un Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā starpdisciplinārā valsts pētījumu programma  “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”, kurā iesaistījušies jomas labākie zinātnieki.

Jau patlaban pieci zinātnieki no Latvijas strādā CERN. Četri no viņiem piedalās eksperimentā, kura mērķis ir, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, novērot un fiksēt jaunus fizikas fenomenus.

CERN darba grupa arī pārliecinājusies, ka Latvijā ir starptautiski konkurētspējīgi uzņēmumi, kas specializējušies elektronikā, IT un citās jomās, un ir spējīgi piedalīties CERN izsludinātajos iepirkumos, kas nepieciešami, lai centram piegādātu zinātniskajam darbam nepieciešamo nodrošinājumu.

CERN jau vairāk nekā 60 gadu ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi. Papildu informācija: https://home.cern/.