Pāriet uz galveno saturu

Pirmdien, 11.janvārī, tiks publiskots Valsts kontroles un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu īstenotais kriminālprocesu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes novērtējums saistībā ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem.

Aicinājumu Valsts kontrolei veikt lietderības revīziju (visaptverošu pētījumu) par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti Latvijas valdība atbalstīja 2019.gada 25.jūnijā pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas. Valsts kontroles īstenotās revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai spēkā esošais normatīvais regulējums un atbildīgo institūciju darbība tām noteikto funkciju izpildē nodrošina efektīvu noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu. Revīzijas ietvaros sadarbībā ar OECD ekspertiem tika vērtēts arī Latvijas Republikas prokuratūras institucionālais modelis un darba organizācija ar mērķi noskaidrot, vai ir iespējams uzlabot prokuratūras darbību tai noteikto funkciju izpildē.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Valsts kontroles un ārvalstu ekspertu veiktais novērtējums palīdzēs vēl mērķtiecīgāk turpināt uzsāktās reformas kriminālprocesa efektivitātes uzlabošanā un prokuratūras modernizācijā.” Valsts kontroles audita rezultāti būs nozīmīgs ieguldījums tiesiskuma stiprināšanā, tieslietu sistēmas un prokuratūras darba attīstībā,” uzsver J.Bordāns.

Uzsverot Valsts kontroles un augsta līmeņa ārvalstu ekspertu veiktā novērtējuma nozīmi, tā publiskošanas pasākumā piedalīsies arī Valsts prezidents Egils Levits, Ministru prezidenta biedrs Krišjānis Kariņš un OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría).

Valsts kontroles secinātais un sniegtie ieteikumi ir apkopoti revīzijas ziņojumos “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošo faktoru izvērtējums” un “Vai Latvijas Republikas Prokuratūras darbībā ir nepieciešami uzlabojumi?”, bet OECD veiktās izpētes rezultāti apkopoti atsevišķā ziņojumā “Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study” (“Prokuratūras darbība Latvijā: salīdzinoša izpēte”).

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kontroli organizē revīzijas ziņojuma publiskošanu tiešsaistē 2021.gada 11.janvārī pulksten 11:00. Tiešraides saite būs norādīta Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem: Lūgums dalībai pasākumā pieteikties līdz 8.janvārim pulksten 14:00 Valsts kontroles Sabiedrisko attiecību daļā. Kontaktinformācija žurnālistu pieteikumiem: Ričards Aksels – Ozoliņš, Valsts kontroles Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 67017544, 27128276, e-pasts: Ricards.Aksels-Ozolins@lrvk.gov.lv.