Pāriet uz galveno saturu

Saistībā ar iespējamiem zvērināta tiesu izpildītāja darbību regulējošo normu pārkāpumiem zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga rīcībā ar Eleonorai Ļaksai piederošo īpašumu tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir rosinājis izvērtēt R.Veinberga saukšanu pie disciplināratbildības un atstādināšanu no amata.

Tieslietu ministrija norāda, ka 2021. gada 7. janvārī tika saņemts E. Ļaksas pilnvarotās pārstāves iesniegums par zvērināta tiesu izpildītāja R. Veinberga darbībām.

Lai veiktu iesniegumā minēto apstākļu pārbaudi un lemtu par iespējamu disciplinārlietas ierosināšanu un R.Veinberga atstādināšanu no amata, 2021. gada 8. janvārī Tieslietu ministrija vērsās ar informācijas pieprasījumu gan pie paša tiesu izpildītāja, gan pie zvērinātas notāres Ingas Muciņas, kā arī lūdza iespēju Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai iepazīties ar attiecīgās lietas materiāliem.

Papildus ministrija saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par kriminālprocesa uzsākšanu ir pieprasījusi policijai informāciju par minētā zvērināta tiesu izpildītāja statusu krimināllietā. Lai tieslietu ministrs būtu tiesīgs pieņemt lēmumu par zvērināta tiesu izpildītāja atstādināšanu no amata darbību veikšanas, jābūt ne tikai uzsāktam kriminālprocesam, bet arī tiesu izpildītājam kriminālprocesā jābūt noteiktam aizdomās turētā vai apsūdzētā statusam.

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija tieslietu ministra J.Bordāna pilnvaru laikā kopumā izskatījusi 16 pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātas disciplinārlietas, no kurām 15 ierosinājis tieslietu ministrs. Disciplinārlietu komisija piemērojusi disciplinārsodu 8 tiesu izpildītājiem (5 piezīmes, 2 rājienus un vienu naudas sodu 5000 euro apmērā), kā arī pēc disciplinārlietu komisijas ierosinājuma tieslietu ministrs vienu tiesu izpildītāju atcēlis no amata. Disciplinārlietu komisija 5 disciplinārlietās nav piemērojusi disciplinārsodu, bet komisijas lēmumu nosūtīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību, savukārt divas disciplinārlietas izbeigtas.