Pāriet uz galveno saturu

Trešdien, 3.februārī, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadībā notika Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā par neatliekami risināmu jautājumu tika atzīta izmeklēšanā un iztiesāšanā iesaistīto amatpersonu apmācība.

Sēdes laikā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns sniedza ziņojumu par tieslietu auditu un tā rezultātā sagatavoto ieteikumu ieviešanu, savukārt Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs iepazīstināja ar ziņojumu par ilgu tiesvedību cēloņiem, civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Noziedzības novēršanas padome ir platforma koordinētai tiesībsargājošu institūciju sadarbībai, lai sekmīgi apkarotu noziedzību valstī. Šodien tika apspriests padomes Rīcības plāns, lai veicinātu tiesībsargājošo institūciju darba koordināciju un mazinātu sadrumstalotību gan procesu vadībā, gan stiprinātu kopējo noziedzības apkarošanas fronti visos posmos valsts pārvaldē un tiesu varā. Visaugstākajā līmenī nolemts par prioritāri veicamajiem pasākumiem un uzdevumiem, lai paātrinātu tiesu procesus un paaugstinātu izmeklēšanas kvalitāti. Esam konceptuāli vienojušies par nepieciešamību pilnveidot izglītības piedāvājumu, lai nodrošinātu noziedzības apkarošanai atbilstošu speciālistu sagatavošanu, kā arī regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu tiesnešiem.”

J.Bordāns: “Tieslietu audits, tā rezultātā sagatavotie Valsts kontroles un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertu ieteikumi skaidri parāda cēloņus, kas kavē efektīvi izmeklēt un iztiesāt noziedzīgos nodarījumus ekonomikas un finanšu jomā. Turklāt tie palīdzēs novērst trūkumus ne vien ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, bet arī efektivizēs visu pārējo noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un iztiesāšanu, piemēram, koruptīvos noziedzīgos nodarījumus.”

Tas ir unikāls materiāls, kas ģenerālprokuroram un tieslietu politikas veidotājiem turpmāk palīdzēs īstenot nepieciešamos uzlabojumus prokuratūras darba organizācijā, lietu izmeklēšanā un iztiesāšanā. Tāpēc mūsu pienākums un atbildība ir nodrošināt, lai katrs VK un OECD ekspertu ieteikums tiek pienācīgi izvērtēts un ieviests, uzsver tieslietu ministrs.

Ņemot vērā NNP sēdē paustos viedokļus, Tieslietu ministrija līdz nākamajai sēdei papildinās NNP stratēģisko rīcības plānu ar izteiktajiem priekšlikumiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Ar mērķi sekmēt vienotu un efektīvāku iestāžu koordināciju noziedzības novēršanā 2020.gada septembrī valdība paplašināja Padomes sastāvu un funkcijas. Kā vienu no tās darbības mērķiem noteica tiesiskuma stiprināšanu, un par būtiskāko darbības jomu definējot valsts institūciju darbības koordinēšanu korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanā. Padomei ir paredzēta jauna funkcija – nodrošināt efektīvu sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma stiprināšanai.