Pāriet uz galveno saturu

Ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos, Eiropas Komisija un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir izveidojis 20 miljonu EUR MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”.

Šodien, 1. martā, tiek uzsākta pieteikumu iesniegšana otrajam posmam, kas noslēgsies 31. martā. Kopumā gada garumā plānoti vēl 3 pieteikuma posmi (maijs, jūnijs un septembris), kuros uzņēmējiem būs iespēja pieteikties MVU fonda atbalstam.

Patentu valde, uzsverot rūpnieciskā īpašuma reģistrācijas nozīmīgumu, norāda, ka nesen publicētais EUIPO un Eiropas Patentu iestādes pētījums* apstiprina – uzņēmumos, kuri ir intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īpašnieki, ieņēmumi uz vienu darbinieku vidēji ir par 20 % augstāki nekā uzņēmumos, kuriem IĪT nepieder. Pastāv IĪT piederības un saimnieciskās darbības rezultātu pozitīvā saistība, jo īpaši spēcīga MVU vidū. MVU, kuru īpašumā ir IĪT, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir gandrīz par 68 % augstāki. Kopumā ieņēmumi uz vienu darbinieku IĪT īpašniekiem ir par 55 % augstāki.

MVU iespējams pieteikties diviem pakalpojumiem:

  • 50 % līdzfinansējums preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam ir iespēja atgūt 50 % no pamatnodevu maksas par vienu vai vairākām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem.  Piemēram, pamatnodevas Eiropas Savienībā: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 425 EUR) un 230 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 115 EUR), bet Latvijā: 90 EUR preču zīmei un 40 EUR dizainparaugam.

Uzņēmums nevarēs atgūt 50% finansējumu, ja pirms preču zīmes/dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no “Idejas stiprākam uzņēmumam” posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu – EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.

  • 75 % līdzfinansējums  intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan)

Pakalpojums noteic, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Plānots, ka pakalpojums palīdzēs izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Galarezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai – 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 75% no pakalpojuma izmaksām.

Svarīgi!

Pirms piesakāt savu uzņēmumu atbalstam:

Uzņēmums gada laikā varēs iesniegt pieteikumu katram pakalpojumam tikai vienu reizi (1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam, vai abu kombinācijai). Ja piesakāties tikai vienam pakalpojumam vienā posmā, varat pieteikties arī otram pakalpojumam nākamajā posmā. Pretendentam, piesakoties atbalstam, būs jāapliecina, ka nav pieteicies vai nav jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai daļai no pieprasītajiem pakalpojumiem.

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR, neatkarīgi no pieprasīto darbību veida. Visu sekmīgo pieteikumu saraksts tiks publicēts EUIPO tīmekļa vietnē: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Ja rodas tehniskas problēmas saistībā ar e-veidlapas iesniegšanu tiešsaistē,  sazinieties ar EUIPO informācijas centru (information@euipo.europa.eu), izskaidrojot savu problēmu. Ja tuvojas termiņa beigas, pievienojiet ekrānšāviņu ar kļūdu, kā arī pierādījumu par kļūdas rašanās laiku.

Plašāka informācija par MVU fondu latviešu valodā: MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes meklējiet šajā saitē.

*Vairāk par pētījumu-https://www.lrpv.gov.lv/lv/jaunums/petijums-uzsver-ekonomiskos-ieguvumus-no-intelektuala-ipasuma-tiesibam-ipasi-mazajiem-uznemumiem