Pāriet uz galveno saturu

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir apkopojusi svarīgākos pretkorupcijas pasākumus Latvijā 2020. gadā. Par apkopotajiem notikumiem tika veikts balsojumus un vairāki Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi ir atzīti kā veiksmīgākie pretkorupcijas pasākumi Latvijā. 

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Delnas apkopojums un balsojums par pretkorupcijas pasākumiem Latvijā 2020. gadā skaidri pierāda, ka esam uz pareizā ceļā. Nozīmīgāko notikumu apkopojums viennozīmīgi apliecina Tieslietu ministrijas un tās sadarbības partneru pareizo virzienu un aktīvo rīcību. Tieslietu ministrija ir par tiesiskuma stiprināšanu Latvijā un viens no elementiem tiesiskuma stiprināšanā ir korupcijas mazināšana Latvijā.”

Otro vietu svarīgāko pretkorupcijas notikumu sarakstā ieņem Tieslietu ministrijas rosinātā jaunā kārtība ģenerālprokurora iecelšanai, aizstājot necaurskatāmo un vienpersoniski Augstākās tiesas priekšsēdētāja īstenoto izvirzīšanas procedūru, ar atklātu konkursu un pretendentu objektīvu konkurenci, Tieslietu padomei izraugoties piemērotāko pretendentu. Jaunā kārtība darbojas no 2020. gada 11. marta.

Ceturto vietu ieņem Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, lai mazinātu partiju finansiālo atkarību no privātajiem ziedojumiem un ziedotāju ietekmes.

Top 10 piekto vietu ieņem Tieslietu ministrijas un Uzņēmuma reģistra veiktie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, novēršot nepatiesu ziņu sniegšanu par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem.

Savukārt devīto vietu Top 10 balsojumā ieņem Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas cita starpā paredz novērst to personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, negodprātīgu rīcību, sniedzot apzināti nepatiesas liecības kriminālprocesā. Izmaiņas stājās spēkā 2020. gada 6. jūlijā.

Tieslietu ministrija turpina aktīvi īstenot pretkorupcijas mazināšanas pasākumus. Viens no būtiskākajiem 2021. gada darbiem ir tas, ka 31. martā darbu uzsāks specializētā Ekonomisko lietu tiesa, kuras kompetencē nodoti ne tikai specifiski komercstrīdi, bet arī krimināllietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un smagu korupcijas lietu izskatīšana. Sagaidāms, ka Ekonomisko lietu tiesas izveide sniegs būtisku ieguldījumu tiesiskuma nodrošināšanai. Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēma ir būtisks aspekts, kas ietekmē komercdarbības vidi un līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni.

Tieslietu ministrijas darba kārtībā nozīmīgs jautājums ir ilgtspējīga tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana. Tieslietu mācību centra izveide palīdzēs novērst noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošos faktorus, jo valsts apsūdzību zemā kvalitāte, vienotas izpratnes un zināšanu trūkums dažādos fundamentālos krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumos būtiski ietekmē ne vien izmeklēšanas un tiesvedības efektivitāti un ilgumu, bet arī lietas iznākumu.

Plašāk par veikto pretkorupcijas apkopojumu un balsojumu TOP 10 nozīmīgākajiem notikumiem 2020. gadā var iepazīties Delnas mājaslapā.