Pāriet uz galveno saturu

Šodien Ķekavas novada domes sēdē deputāts Olafs Klūdziņš rosinās darba kārtībā iekļaut un apstiprināt lēmumprojektu par spēļu zāļu slēgšanu visā Ķekavas novada teritorijā. Lēmumprojekts sagatavots, ņemot vērā aizvadītajā nedēļā Saeima pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto likumprojektu “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā”, kas nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt teritorijas, kur azartspēles aizliegtas, kā arī administratīvo atbildību par pārkāpumiem azartspēļu organizēšanas un pakalpojuma sniegšanas jomā.

Klūdziņš pauž, ka tieši šobrīd, kad ar Covid izplatības mazināšanu saistīto ierobežojumu dēļ azartspēļu zāles tāpat ir slēgtas, ir labs brīdis, kad jāizmanto likumdevēja sniegtā iespēja pašvaldībai noteikt ierobežojumus attiecībā uz spēļu zālēm novadu teritorijās.  “Nav mazsvarīgi, ka nepilnas nedēļas laikā kopš likuma grozījumu izsludināšanas vairāki novada iedzīvotāji vērsušies ar lūgumu aizliegt azartspēļu vietas novada teritorijā. Tas tikai norāda uz problemātikas aktualitāti un tieši deputātu ziņā ir pieņemt šo drosmīgo soli, tiklīdz tāda iespēja ir dota.”

Personas, kuras piedalās azartspēlēs un izlozēs, ir pakļautas pārmērīgas aizraušanās riskam, kas savukārt var novest līdz azartspēļu izraisītai atkarībai, kas atstāj negatīvu ietekmi uz personu sociālās, profesionālās un ģimenes dzīves vērtībām, kā arī materiālo stāvokli, tāpēc novadam, rūpējoties par tā iedzīvotāju labklājības, to veicinošas vides un veselības risku mazināšanu, manuprāt, būtu lietderīgi izmantot likumdošanas radīto iespēju – atbrīvot novada teritoriju no vietām un iestādēm, kas veicina problemātisku paradumu sabiedrībā izplatību.

Pētījumi apliecina[1], ka tieši azartspēļu norises vietu attālumam līdz iedzīvotāju dzīves vietai ir statistiski nozīmīga saikne ar paredzamo problemātisko paradumu izplatību pieaugušo populācijā. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo 16 km rādiusā no spēļu zālēm vai kazino, pastāv divas reizes augstāks problemātisku spēlēšanas paradumu attīstības risks nekā iedzīvotājiem, kuri dzīvo lielākā attālumā. Arī sabiedrības vērtējums saka, ka lielākais vairums sabiedrības atbalsta vispārēju azartspēļu spēlēšanas vispārēju aizliegumu.[2].

Sagatavotais lēmuma projekts paredz noteikt aizliegumu azartspēļu organizēšanai visā Ķekavas novada teritorijā un uzdevumu pašvaldības izpilddirektorei ne vēlāk kā līdz š.g. 1. augustam izstrādāt un iesniegt Ķekavas novada Domes deputātiem izskatīšanai un apstiprināšanai attiecīgo Ķekavas novada pašvaldības Saistošo noteikumu projektu par Azartspēļu organizēšanas aizliegumu Ķekavas novada teritorijā.

“Ķekavas novadā vienīgā azartspēļu zāle atrodas pašā Ķekavas centrā – blakus modernai sākumskolai, mūzikas skolai un sporta kompleksam, pretī baznīcai un tieši pie sabiedriskā transporta pieturvietas, ko regulāri izmanto skolēni. Mūsu novads ir vieta, ko labprāt par savu dzīvesvietu izvēlas ģimenes ar bērniem, tāpēc tajā nav vietas spēļu ellēm, kas neko citu, kā tikai ģimeņu postīšanu un sociālo problēmu vairošanu nenes, vietas nav un nedrīkst būt!”


[1] St-Pierre, Renee & Walker, Douglas & Derevensky, Jeffrey & Gupta, Rina. (2014). How Availability and Accessibility of Gambling Venues Influence Problem Gambling: A Review of the Literature. Gaming Law Review and Economics. 18. 150-172.

[2] Putniņa A., Pokšāns A., Brants M. (2019). Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem. Pētījuma gala ziņojums. Veselības ministrija, Rīga. Pieejams: https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2020-04/Petijums-par-azartspelu-socialo-mediju-datorspelu-un-citu-procesu-atkaribu-izplatibu-Latvija.pdf