Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 29. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti pēc Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna iniciatīvas sagatavotie Vekseļa likuma grozījumi. Grozījumu mērķis ir novērst praksē konstatētās nepilnības saistībā ar vienkāršo vekseļu izdošanu un novērst iespējas Vekseļu likumā noteikto regulējumu izmantot ļaunprātīgos nolūkos, lai no privātpersonām prettiesīgi iegūtu tām piederošos naudas līdzekļus. Ar grozījumiem tiek noteiktas jaunas prasības vienkāršo vekseļu izdošanai, stiprināta to protestēšanas kārtība un pilnveidotas prasības par informācijas paziņošanas veidiem.

J. Bordāns: “Fiziskām personām vekseļu izmantošana kļūs drošāka, novēršot riskus to izmantošanai ļaunprātīgos nolūkos, tostarp izskaužot krāpšanas un viltošanas gadījumus.” Galvenās izmaiņas vekseļa regulējumā:

1.         Paredzēt noteiktas formas prasības fiziskas personas izdotam vekselim – fiziska persona var izdot vekseli kā notariālu aktu vai kā elektronisku dokumentu – tas nodrošinātu to, ka personas izpratne par vekseļa saistību uzņemšanos ir apzināta personas izvēle. Juridiskām personām saglabājama izvēles brīvība attiecībā uz vekseļa formu, tajā skaitā, dodot tiesības izvēlēties izdot vekseli kā notariālu aktu;

2.         Mainīt notariālā akta formā izdoto vekseļu izpildes kārtību. Vienkāršā vekseļa izdošana notariāla akta formā nodrošinās gan pārliecību par personas identitāti, gan personas izpratni par uzņemtajām saistībām, tāpēc tas būs izpildāms vienkāršāk – līdzīgi kā šobrīd var nodot izpildei notariālos izpildu aktus bez tiesas starpniecības;

3.         Precizēt vienkāršo vekseļu protestēšanas kārtību, nosakot pienākumu notāram nodrošināt paziņošanu tur, kur parādnieks būs sasniedzams. No Vekseļu likuma tiek izslēgta iespēja par mutisku uzaicināšanu izpildīt saistības, jo to nav iespējams pārbaudīt. Turpmāk notāram būs pienākums paziņot maksātājam rakstiski uz deklarēto dzīvesvietu vai norādīto adresi, elektronisko adresi, tostarp arī par vekseļa saturu. Tāpat arī līdz divdesmit dienām tiek pagarināts termiņš saistību izpildei pirms protesta akts tiek nodots piespiedu izpildei, lai nodrošinātu lielāku tiesisko aizsardzību.

Lai nodrošinātu augstāku tiesiskās aizsardzības līmeni, Tieslietu ministrija rosina ierobežot iespēju izdot vienkāršos vekseļus par naudas summu, kas ir lielāka par 15 000 euro. Ja persona vēlētos nodibināt saistību par lielāku naudas summu, tad šādā gadījumā varētu izmantot aizdevuma līgumu vai slēgt kādu citu darījumu.

Likumprojekta izstrādes procesā tika secināts, ka fizisko personu aizsardzība ir nodrošināma plašākā mērā, ne tikai saistībā ar vienkāršajiem vekseļiem. Tiesiskā regulējuma pilnveidošana tiek piedāvāta arī saistībā ar tratām, ņemot vērā to ātro apriti un to, ka tās lielākoties tiek izmantotas komerctiesiskajā apritē.

Plānots, ka regulējums stāsies spēkā no 2021. gada 1. oktobra, taču to vēl jāizskata Ministru kabinetam un Saeimai. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Papildu informācija:

Jau ziņots, ka apkrāptās sirmgalves lietā tieslietu ministrs no amata atstādinājis divas tiesu sistēmai piederīgās amatpersonas – zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru. Kriminālvajāšanas uzsākšana pret abām valsts amatpersonām pēc konkrētiem Krimināllikuma pantiem nav savienojama ar tiesu sistēmai piederīgas personas amata darbību veikšanu laikā, kamēr turpinās kriminālprocess, uzsver tieslietu ministrs.

Tieslietu ministrija reaģējot uz mediju telpā izskanējušiem gadījumiem par ļaunprātīgu Vekseļu likuma regulējuma izmantošanu, 2021. gada 29. janvārī uzsāka diskusiju par izmaiņu nepieciešamību un tā pilnveidošanas iespējām. Diskusijā piedalījās eksperti no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Universitātes, Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes.