Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 18. maijā, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 izplatības ierobežošanai, nosakot, ka turpmāk arī par 15 minūtēm ilgākos raidījumos tā vadītāji un dalībnieki varēs nelietot mutes un deguna aizsegu, ja ir pilnīga vakcinācija pret Covid – 19, pēdējo 72 stundu laikā pirms raidījuma ir bijis negatīvs Covid – 19 tests vai Covid – 19 antigēna noteikšanas tests.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Demokrātijas efektīvai funkcionēšanai ir nepieciešami stabili un līdzvērtīgi valsts varas atzari un arī mediju vara. Šodien virzām nepieciešamos priekšlikumus pilnvērtīgai žurnālistu darba atspoguļošanai, lai mūsu skatītāji var vērot jebkādas diskusijas un informēšanas pasākumus par notikumiem sabiedrībā, tostarp pandēmijas ierobežošanas pasākumiem bez maskām – arī gadījumos, ja diskusijas notiek ilgāk par 15 minūtēm. Šo risinājumu esam saskaņojuši ar Veselības ministriju, tādējādi panākot gan tiesiskuma, gan epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.”

“Tas ir pirmais solis, ko Tieslietu ministrija sper atvieglojumu virzienā. Mediju vide ir viena no jomām, kur var strādāt epidemioloģiski drošā veidā, pateicoties vakcinēšanās ieguvumiem,” uzsver J.Bordāns.

Jaunais tiesiskais regulējums paredz, ka raidījuma laikā studijā nedrīkstēs atrasties vairāk kā 20 personas, neskaitot tehniskos darbiniekus. Ja telpā var nodrošināt 10 m2 uz cilvēku, tad var piedalīties vairāk dalībnieku.

Ja radījuma laikā netiks lietoti mutes un deguna aizsegi, tad skatītāji būs jāinformē, ka visi raidījuma dalībnieki ir veikuši Covid – 19 testu un tas ir negatīvs vai arī ir pilnībā vakcinēti pret Covid – 19, vai arī bija inficēšanās ar SARS CoV – 2 un nepastāv inficēšanās risks apkārtējiem.

Raidījuma un intervijas dalībniekiem mutes un deguna aizsegi būs jālieto gan pirms, gan pēc raidījuma un, ja ir iespējams, starp dalībniekiem raidījuma laikā jānodrošina 2 metru distance.

Grozījumi tika virzīti, jo jau šobrīd atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 izplatības ierobežošanai mutes un deguna aizsegus var nelietot gadījumos, kad tiek sagatavota vai notiek kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, attālināta mācību procesa nodrošināšana vai audiovizuāla darba veidošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai un ir saņemta tiesiskā valdītāja atļauja.

Tieslietu ministrija uzsver, ka nebūtu pamata līdzšinējos ierobežojumus attiecināt uz masu informācijas līdzekļu raidījuma dalībniekiem. Jebkurš audiovizuāls darbs, kur ekrānā ir cilvēku sejas, nevar būt pilnvērtīgs, ja maskas dēļ nav redzami vaibsti, grimases, mīmika, jo ekrāna diskusijās dominē tieši cilvēku sejas. Tāpat jebkura diskusija, kas notiek nevis klātienē, bet attālināti, nevar būt pilnvērtīga – signāla aiztures, dalībnieku repliku atspoguļošanas ierobežojumu, ierobežotas ķermeņa valodas, situativitātes kopiespaida trūkuma u.c. iemeslu dēļ.

Dažās Rietumeiropas valstīs jau pastāv prakse, kad raidījuma vadītāji un diskusiju dalībnieki nelieto mutes un deguna aizsegus, ja tiek ievērots vai izpildīts kāds no nosacījumiem – negatīvs Covid 19 tests, pilnīga vakcinācija vai arī dēļ saslimstības ar SARS CoV – 2, kad vairs nepastāv risks inficēt apkārtējos.

Ja raidījums notiek ne ilgāk kā 15 minūtes, tad ir piemērojams normatīvais regulējums kā līdz šim – raidījuma vadītājs un intervējamais var nelietot mutes un deguna aizsegus.