Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 18. maijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas sēdē virzīt likumprojektu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu, noslēdzot darbu pie priekšlikumu skatīšanas pirms otrā lasījuma. Tieslietu ministrija cer, ka darbs Saeimā pie likumprojekta virzības neapstāsies. 

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Nepieciešams turpināt darbu pie likumprojekta virzības, jo piespiedu dalītā īpašuma institūta esamība ir akūta problēma, kas skar vismaz 3677 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas ap 111 000 dzīvokļu īpašumu. Tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātri radīt risinājumus, lai varētu izbeigt dalīto īpašumu un novērst neskaidrību par nākotni tik svarīgā jautājumā kā savs mājoklis.” 

“Nenoliedzami tik komplicētos jautājumos pilnīga vienprātība nav iespējama, un arī uz likumprojekta izskatīšanu 3. lasījumā paliek vairāki vēl risināmi jautājumi, piemēram, par zemes cenu. Vienlaikus vairāk kā piecus gadus Saeimā esošā likumprojekta virzīšana izskatīšanai 2. lasījumā vieš cerību, ka mērķis radīt praktisku iespēju izbeigt dalīto īpašumu galu galā tiks sasniegts,” uzsver J.Bordāns. 

Likumprojekts piedāvā racionālu risinājumu, kā izbeigt dalīto īpašumu privatizētās daudzdzīvokļu mājās, piešķirot uz likuma pamata ēkas īpašniekiem vienpusēju tiesību izpirkt mājai piesaistīto zemi par tās kadastrālo vērtību. Likumprojekts paredz būtisku valsts atbalstu visu administratīvo darbību veikšanai, lai izbeigšanas process būtu ēkas īpašniekam pēc iespējas vienkāršs un lētāks, nekā visas darbības veicot pašiem.

Likumprojekta stāšanās spēkā tiek plānota 2023. gada 1. janvārī, lai līdz tam veiktu sagatavošanās darbus likuma piemērošanai un atrisinātu jautājumu par valsts finansējumu. Jaunā likuma īstenošanai būs nepieciešams būtisks valsts finansējums, lai dalītā īpašuma izbeigšana būtu pieejama iedzīvotājiem iespējami vienkāršākā procesā. Tāpat vēl būs jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu līmeņa regulējums, kas papildina likumprojektu jau tehniskā līmenī.

Likumprojekts par dalītā īpašuma izbeigšanas risinājumiem Tieslietu ministrijā tika izstrādāts laika posmā no 2011. gada, un 2015. gada oktobrī tas tika iesniegts Saeimā. Saeimā izskatīšanā esošais likumprojekts ir pārstrādāta likumprojekta versija Saeimas izveidotajā darba grupā 2018. gadā. Darba grupas darbā iesaistījās gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji un šis risinājums ir visu iesaistīto vairāku gadu smaga darba rezultāts, kas tagad ir ieguvis arī komisijas atbalstu virzīšanai uz otro lasījumu.