Pāriet uz galveno saturu

Rīgas domes frakcijas “Jaunā konservatīvā partija” deputāti aicina SIA “Rīgas BioEnerģija” īpašnieces – akciju sabiedrības “Rīgas Siltums” kapitāldaļu turētāju pārstāvjus aktīvi rīkoties, lai atliktu katlumājas Rīgā, Rencēnu ielā 30 būvniecību, kamēr Rīgas domē nav izstrādāta un apstiprināta Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcija.

Neskatoties uz Rīgas domes balsojumā atbalstīto ietekmes uz vidi novērtējumu, par iespējamās katlumājas darbību Rencēnu ielā 30, jānorāda, ka nav vērtēta šādas katlumājas lietderība, uzsverot, ka esošās siltumapgādes jaudas Rīgā, Daugavas labajā krastā jau šobrīd būtiski pārsniedz pieprasījumu.

Nepieciešams atgādināt, ka Konkurences padomes 2009. gada 20. novembra ekspertu aprindās kritizētais lēmums saistībā ar siltumenerģijas piegādi, ierobežojot akciju sabiedrības “Latvenergo” iespējas piedāvāt rīdziniekiem siltumenerģiju par samazinātu cenu Daugavas labajā krastā, ir radījis labvēlīgus priekšnosacījumus faktiski neierobežotam uzņēmēju lokam siltumenerģijas ražošanā un pārdošanā A/S “Rīgas Siltums”, vienlaikus izsviežot atmosfērā A/S “Latvenergo” saražoto siltumenerģiju kā blakusproduktu elektrības enerģijas ražošanā.

Rīdziniekiem labvēlīgāka siltumenerģijas tarifa noteikšana iespējama, pārskatot Konkurences padomes lēmumu, nevis būvējot jaunu katlumāju jau tā piesātinātajā siltumenerģijas tirgū.

Jāuzsver, ka atzinumā par ietekmi uz vidi ir vērtēta katlumājas darbība tradicionāli šaurākā aspektā, nedomājot, ka katlumājas darbības nodrošināšanai ir nepieciešama ievērojama apjoma šķeldas piegāde no lieliem attālumiem, izmantojot ar fosilo degvielu darbināmo autotransportu un dedzinot, iespējams, ārpus Latvijas iegūtu dabas resursu.

Rīgas domes frakcijas “Jaunā konservatīvā partija” aicinājums tapis, izsverot iesaistīto pušu viedokļus, uzklausot atbildīgo institūciju pārstāvjus un ekspertus atklātā diskusijā šā gada 22. aprīlī, Zemes dienā par centralizētās siltumapgādes politiku Rīgā, Daugavas labajā krastā.

Rīgas domes frakcijas “Jaunā konservatīvā partija” deputāti vienlaikus atzīst Ekonomikas ministrijas gan kā par enerģētikas nozari atbildīgās ministrijas, gan kā akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašnieka pārstāvja atbildību, lai tiktu veiktas visas nepieciešamās darbības saprātīga regulējuma nodrošināšanā un nepieciešamo pasākumu īstenošanā, lai elektrības ražošanas procesa ietvaros saražotā siltumenerģija par iespējami zemāku cenu tiktu piedāvāta tās patērētājiem un nebūtu nelietderīgi jāizmet atmosfērā.