Pāriet uz galveno saturu

Cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem pilnveidoti nosacījumi un padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie pakalpojumi. Tā, piemēram,  ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem.

To nosaka otrdien, 15. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””.

Turpmāk cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir atcelti divu gadu ierobežojumi pakalpojumu saņemšanai un atcelti arī laika ierobežojumu sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanai. Izmaksas par citu speciālistu (izņemot psihologa) konsultācijām tiks kompensētas atbilstoši faktiskajām izmaksām (šobrīd – atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai).

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits. Bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) no 10 stundām nedēļā līdz 80 stundām mēnesī, palielināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu skaitu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem no 20 uz 40 pakalpojuma reizēm.