Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 29. jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā””, kas paredz no 1. jūlija par 25% samazināt valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu iedzīvotājiem un atsevišķos gadījumos arī juridiskām personām par 33 %.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Labā ziņa iedzīvotājiem: īpašuma iegādes izmaksas jau no 1. jūlija kļūst būtiski mazākas – par 25%, savukārt zemesgrāmatu nodevu samazināšana pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju plānus iegādāties mājokļus. Turklāt valsts nodevas likmes samazināšana veicinās īpašuma tiesību ātrāku un savlaicīgāku nostiprināšanu zemesgrāmatā, tādējādi publiskos reģistros ierakstīts īpašums iegūst lielāku tiesisku aizsardzību.”

“Šādam lēmumam ir pozitīva ietekme uz tiesiskās situācijas sakārtošanu, jo īpašnieks varēs būt drošs, ka viņa tiesības ir aizsargātas,” uzsver J.Bordāns.

No 2021. gada 1. jūlija par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā būs jāmaksā valsts nodeva 1,5% apmērā no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo 6% vietā tagad būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības. Piemēram, iegādājāties nekustamo īpašumu par summu 60000 eiro, turpmāk valsts nodeva būs jāmaksā 900 eiro (1200 eiro vietā).

Tāpat ar grozījumiem tiks precizēta noteikumos lietotā terminoloģija, nosakot, ka turpmāk samazinātā valsts nodevas likme tiks piemērotas ne tikai daudzbērnu ģimeņu vecākiem, bet arī personām, kas ieguvušas Latvijas Goda ģimenes statusu. Piemēram, daudzbērnu ģimenes pilngadīgai personai, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, bet nav sasniegusi 24 gadu vecumu.