Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 1. jūlijā, spēkā stāsies grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz noteikt par pienākumu varmākām apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, lai novērstu vai mazinātu turpmākus vardarbības riskus.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Jau no 1. jūlija tiesa varēs vardarbīgajai personai uzlikt par pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Tas ir ļoti nepieciešams solis, lai preventīvi iedarbotos uz varmāku, koriģējot viņa vardarbīgas uzvedības paradumus, samazinot vardarbības gadījumus ģimenē un novēršot risku kādam kļūt par vardarbības upuri.

Kursi vardarbīgai personai būs jāapmeklē tiesas lēmumā norādītajā sociālās rehabilitācijas iestādē. Gadījumā, ja vardarbību veikusī persona nepildīs likumā noteiktos pienākumus – tai varēs piemērot kriminālatbildību.

Pieteikumu tiesā var iesniegt no vardarbības cietusī persona vai bāriņtiesa, ja bērna vecāks vai aizbildnis nav iesniedzis pieteikumu. To var iesniegt arī ar policijas starpniecību.

Papildu informācija:

Otrdien, 29. jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”, lai ieviestu ar 2021. gada 25. martā pieņemto likumu “Grozījumi Civilprocesa likumā” noteikto jauno pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, paredzot Valsts policijai veicamās darbības un papildinot pieteikumā policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšanai un pieteikumā tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību iekļaujamo informāciju, kā arī Labklājības ministrijas Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām””, lai ieviestu Civilprocesa likuma grozījumos noteikto, kas paredz, ka tiesa vai tiesnesis lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var noteikt pienākumu atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.