Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 1. jūlijā, stājušies spēkā grozījumi Zemesgrāmatu likumā, atbilstoši kuriem Ministru kabinets pieņēma grozījumus, paredzot būtiski samazināt valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu – iedzīvotājiem par 25% un arī atsevišķos gadījumos juridiskām personām par 33 %.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Zemesgrāmatu nodevu samazināšana pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju plānus iegādāties mājokļus. Turklāt valsts nodevas likmes samazināšana veicinās īpašuma tiesību ātrāku un savlaicīgāku nostiprināšanu zemesgrāmatā, tādējādi publiskos reģistros ierakstīts īpašums iegūs lielāku tiesisku aizsardzību.”

Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā sākot ar 2021. gada 1. jūliju būs jāmaksā valsts nodeva 1,5% apmērā no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo 6% vietā tagad būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības. Piemēram, iegādājoties nekustamo īpašumu par summu 60000 eiro, kopš šā brīža valsts nodeva būs 900 eiro apmērā (1200 eiro vietā).

Tāpat ar grozījumu spēkā stāšanos no 1. jūlija tiek vienkāršotas ar būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā saistītās procedūras, nodrošinot nepieciešamo datu nodošanu starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Būvniecības informācijas sistēmu. Būvju īpašniekiem tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs par vienu rajona (pilsētas) tiesas vai būvvaldes apmeklējuma reizi, atvieglojot dokumentu iesniegšanas procesu zemesgrāmatā, jo privātpersonām nebūs jāpievieno nostiprinājuma lūgumam vēl arī būvvaldes izsniegtie dokumenti – turpmāk tiesa tos izgūs tiešsaistē. Jaunā kārtība to nodrošinās elektroniskā veidā informācijas sistēmu līmenī attiecībā uz dokumentiem, ko būvvalde pieņēmusi sākot ar 2020. gada 1. janvāri.