Pāriet uz galveno saturu

Satiksmes ministrijas organizētā domnīcā tika uzsākta diskusija ar sabiedrības pārstāvjiem par valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plānu līdz 2027. gadam. Domnīcā satiksmes ministrs Tālis Linkaits kopā ar ceļu nozares ekspertiem, uzņēmējus pārstāvošo nozaru asociāciju un par šīm jomām atbildīgo ministriju pārstāvjiem pārrunāja sākotnējo redzējumu reģionālo autoceļu uzlabošanai.

“Valdībā tika apstiprināta valsts galveno autoceļu ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tikpat svarīgi ir rūpēties par reģionālo un vietējo autoceļu attīstību, lai iedzīvotāji varētu ērti pārvietoties starp novadu centriem. Labi autoceļi ir arī stimuls teritoriju attīstībai, lai saglabātu un veidotu darbavietas un piesaistītu iedzīvotājus. Tāpēc ir būtiski veidot redzējumu, kā nākamo gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot reģionālo autoceļu tīkla stāvokli,” saka satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Satiksmes ministrijas un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) eksperti kopīgi strādā pie valsts reģionālo autoceļu būvniecības plāna nākamajiem septiņiem gadiem, lai veidotu kvalitatīvu un drošu valsts reģionālo autoceļu tīklu.

Sākotnējais valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz, ka būvdarbi veicami uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar kopgarumu 1360 km, tai skaitā paredzot 183 km grants autoceļu posmu asfaltēšanu. Jau pašlaik investīcijas no valsts budžeta 2021.-2023. gadā paredzētas aptuveni pusē no šajā plānā identificētajiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Savukārt papildu nepieciešamais finansējums kvalitatīva valsts reģionālo autoceļu tīkla veidošanai līdz 2027. gadam ir 358 miljoni eiro.

Nākamajā solī, atbilstoši šajā domnīcā diskutētajam, precizēts valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns tiks prezentēts un apspriests ar iesaistītajām pusēm Latvijas reģionos – plānošanas reģioniem, pašvaldībām un sabiedrības pārstāvjiem. “Pārdomāts valsts reģionālo autoceļu būvniecības plāns ir svarīgs, lai savlaicīgi plānotu un pamatotu nepieciešamo finansējumu autoceļu attīstībai,” uzsver satiksmes ministrs.

Kopējais valsts reģionālo autoceļu garums Latvijā ir 5460 km, tai skaitā ar asfalta segumu – 4652 km, ar grants segumu – 808 km.