Pāriet uz galveno saturu

Tieslietu ministrija, analizējot veiktās aptaujas rezultātus tieslietu resorā par nodarbināto vakcināciju pret Covid-19, secina, ka tieslietu jomas pārstāvji ir sociāli atbildīgi pret sevi un sabiedrību kopumā, jo vakcinācijas temps pārsniedz vakcinācijas vidējos rādītājus valstī dažādās nozarēs.

Jau iepriekš vēstīts, ka tiesnešu vidū vakcinēto personu īpatsvars pārsniedzis 80% un vērojama pozitīva tendence šiem datiem augt, piemēram, Administratīvā rajona tiesas tiesnešu vidū vakcinācijas īpatsvars sasniedzis gandrīz 100%. Aptaujas dati liecina, ka arī brīvo juridisko profesiju pārstāvju vidū (advokāti, notāri, tiesu izpildītāji) vakcinācijas temps tuvojas 80% īpatsvaram, savukārt Tieslietu ministrijas nodarbināto vidū 89% darbinieku ir vakcinēti, ministra birojā vakcinēto nodarbināto īpatsvars sasniedzis 100%.

Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Ņemot vērā to, ka vakcinācija ir iespēja sevi un līdzcilvēkus pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu, tad tā ir vienīgā izeja kā atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas. Tāpēc aicinu sabiedrību un tieslietu resora pārstāvjus savu lēmumu izdarīt par labu vakcīnai un neklausīties provokācijās. Vakcinācija tieslietu resora nodarbināto vidū ir būtisks instruments efektīvam tieslietu nozares darbam, kas sekmētu drošu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.”

Kā liecina aptaujas dati tieslietu sektorā, tad daudzi nodarbinātie tuvākajā laikā plāno uzsākt vakcinācijas procesu, tāpat vairākos gadījumos personām ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina pārslimošanas faktu. Svarīgi norādīt, ka Tieslietu ministrija sabiedrības drošības un veselības interesēs jau maijā organizēja tieslietu resora kolektīvo vakcināciju Rīgā un Liepājā, kā arī augusta sākumā Latgales reģionā.