Pāriet uz galveno saturu

Lai izvairītos no negodīgas rīcības un nepamatotiem sadārdzinājumiem pašvaldības veiktajos iepirkumos, Rīgas domē jāstiprina iepirkumu sagatavošanas process un tas jācentralizē, uzsver Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāja, vicemēre Linda Ozola.

Komiteja trešdien, 6. oktobrī,  detalizēti iepazinās ar būvniecības tāmju inženiera Ēvalda Jasāna slēdzienu par Mežaparka otrās kārtas būvniecības tāmi un tajā konstatēto sadārdzinājumu, kā arī diskutēja par iepirkumu procesa uzlabošanas iespējām.

Slēdzienā eksperts secinājis, ka iepirkuma darbu izpildtāmes un būvizstrādājumu izmaksas atsevišķās lokālās tāmēs ir nepamatoti un neizskaidrojami augstas. Eksperta slēdziens tapa pēc Jaunās konservatīvās partijas Rīgas domes deputāta Valtera Berga iniciatīvas.

Ē. Jasāns deputātiem skaidroja, ka situācijas uzlabošanai publiskajos iepirkumos jāmaina attieksme pret vērtēšanu, jāaizstāv pasūtītāja intereses jau brīdī, kad projekts vēl ir izstrādes stadijā, piemēram, jau pirms iepirkuma sludināšanas tāmē ievietojot ekonomiski pamatotas pozīcijas, tādējādi izvairoties no mākslīgi paaugstinātām izmaksām. Pēc viņa domām, būtu jāpārbauda, vai vienības izmaksas atbilst tirgus cenām un jāpārbauda pašas tāmes.

Konkurences padomes pārstāvis Māris Spička atzina, ka patlaban projekta pasūtītājam ir grūti novērtēt negodprātību. Lai to labotu, būtu nepieciešamas izmaiņas likumā, tirgus izpēte un speciālistu piesaistīšana piedāvājumu izvērtēšanas posmā.

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš norādīja, ka konkurences paplašināšanai un ārvalstu būvnieku piesaistīšanai nedrīkst pieļaut tādu kritēriju iekļaušanu nolikumā, kā piemēram nosakot ļoti īsu piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas ierobežo ārvalstu kompāniju piedalīšanos publiskajos iepirkumos Latvijā.

Būtiski, ka IUB vadītājs un KP pārstāvis apstiprināja, ka esošā normatīvā regulējuma ietvaros pasūtītājs var publiskot informāciju par būvniecības darbu izmaksām pēc PN akta parakstīšanās. Tas dos iespēju arī Rīgas pašvaldībai kļūt atklātākai, nodrošinot iedzīvotājiem informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu. Domājot par informācijas atklātību, IUB analizē arī ārvalstu kolēģu praksi šajā lietā, jo ir jāatrod līdzsvars ar komercnoslēpuma aizsardzību. Pēc viņa domām, tāmēs būtu jānosaka minimālās kvalitātes standarts un jāvērtē saimnieciskais izdevīgums.

Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas pārstāvis Jānis Uzulēns skaidroja, ka būvniecības pasūtītāji ne vienmēr veic nepieciešamās izpētes, lai ar minimālu risku turpinātu būvniecības procesu, kā arī ne vienmēr izvēlas pareizo būvniecības ieceres realizācijas metodi, tādā veidā atkāpjoties no būvniecībā pastāvoša principa, ka risku uzņemas tas, kurš to labāk var pārvaldīt. Viņa piedāvātais risinājums būtu iepirkt inženierkonsultanta pakalpojumu būvniecības procesa plānošanai, metodes izvēlei un metodei atbilstošu tipveida līgumu piemērošanu.

Eksperts norādīja, ka nekvalitatīvs būvprojekts un nekonsekventa tā ekspertīze nereti kļūdu konstatāciju būvniecības procesā pārnes no plānošanas/projektēšanas stadijas un būvdarbu stadiju, rezultātā radot atkāpes no laika grafika un sadārdzinājumu. Tāpat problēma ir dempings, kad tiek iepirkta nevis kvalitāte, bet lētākais pieejamais pakalpojums, tāpēc nepieciešams pārdomāti ieviest saimnieciski izdevīgāko iepirkuma metodi, tipveida līgumus un citus efektīvus risinājumus.

Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Māris Knoks vērsa uzmanību uz to, ka jau tagad likumā ir aizliegts publiskai personai iegādāties preces un pakalpojumus par acīmredzami paaugstinātu cenu. Tāpēc iepirkumu procesa gaitā ir jāveic tirgus izpēte un tāmes izvērtēšana, bet Mežaparka estrādes gadījumā pēc būtības tas nav darīts. Tāpat nepieciešams reaģēt un veikt papildu vērtēšanu, redzot aizdomīgas sakritības, piemēram, ja pēkšņi konkursā izrādās nederīgi vairāku pretendentu piedāvājumi.

M.Knoks norādīja, ka Konkurences padomes atzinums par pārkāpumiem būvdarbu izpildītāju rīcībā jau ir stājies spēkā, bet tagad tiek vērtēta pasūtītāja atbildība. “Ja pašvaldība konstatēs kāda atbildību, nepieciešamības gadījumā varēsim lūgt policijai izvērtēt noziedzīga nodarījuma pazīmes,” viņš piebilda.

Runājot par risinājumiem situācijas uzlabošanai, izpilddirektora padomnieks skaidroja, ka plānots veikt iepirkuma procesa centralizēšanu, uzlabot iepirkumu uzraudzību, piesaistot “papildu acis”, kā arī piesaistīt speciālistus tāmju vērtēšanā.. Ar pašvaldības iestādēm jau ir veiktas pārrunas par procesu centralizācijas iespējām un riskiem, kā arī ir pasūtīts ārējais audits, kura rezultāti varētu būt novembrī, un pēc analīzes varētu lemt par tālākajiem soļiem.

“Stiprināsim iepirkumu sagatavošanās procesu. Komitejā sekosim līdzi, kā tiks ieviestas šīs reformas, aicināsim struktūrvienības skaidrot to ieviešanas gaitu. Ierēdņiem jāstrādā godprātīgi pilsētas un iedzīvotāju interesēs,” sēdes beigās uzsvēra L. Ozola

Mežaparka Lielā estrāde, kas Rīgai izmaksāja aptuveni 100 miljonus eiro, ir viens no lielākajiem “būvnieku karteļa” lietas objektiem, par kuru, iespējams, bija uzņēmēju vienošanās.

Pilnais būvniecības tāmju inženiera Ēvalda Jasāna slēdziens plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pieejams Rīgas domes sistēmā eportfelis.riga.lv

Atstāj atbildi