Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 9. novembrī, valdība apstiprināja finansējuma pārdali, piešķirot papildu 21,7 miljonus eiro finansējumu no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzekļiem videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā un Valmierā.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņa samazināšanai pilsētās ir būtiski samazināt pārvietošanos ar privāto automašīnu, pilnveidojot pilsētu sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas un ieviešot videi draudzīgu sabiedrisko transportu. Tas ļauj novirzīt pasažieru plūsmu no privātā uz sabiedrisko transportu, mazinot autotransporta plūsmu pilsētās, tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētvidē un nodrošinot ilgtspējīgu un efektīvu mobilitāti, samazinot pārvietošanās laiku.

Papildu piešķirtais finansējums videi draudzīgu autobusu iegādei ir 25,58 miljoni eiro, tai skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums 21,7 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti vismaz 38 videi draudzīgu autobusu iegādei Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā un Valmierā līdz 2023. gada beigām.

Finansējums piešķirts, balstoties uz potenciālo finansējuma saņēmēju sniegto informāciju par līdz šim veiktajiem ieguldījumiem autobusu parka atjaunošanā un nomaiņā, izvērtējot, kur videi draudzīgu autobusu iegāde dod lielāku pozitīvu pienesumu vides uzlabojumu nodrošināšanā.

Kopumā, plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam pieejamais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējums videi draudzīga sabiedriskā transporta  infrastruktūras attīstībai ir 279,9 miljoni eiro.

Grozījumi par papildu līdzekļu piešķiršanu veikti ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (MK 2021.gada 8.jūnija rīkojums Nr.406 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””).