Pāriet uz galveno saturu

Lai nodrošinātu papildu atbalstu skolēniem mācību procesā un pedagogu palīgu nodrošināšanai izglītības iestādēs, kas nepieciešams attālinātā mācību procesa radīto seku mazināšanai, no valsts budžeta līdzekļiem papildus būs pieejami vairāk kā 1,53 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos, kas šodien, 2021. gada 30. novembrī, apstiprināti valdībā.

Papildus valsts budžeta līdzekļi paredzēti individuālo konsultāciju, mācīšanās grupu un pedagogu palīgu nodrošināšanai izglītības iestādēs šā gada novembrī un decembrī, to īstenojot esošo Eiropas Savienības (ES) fondu programmu ietvaros. Finansējums nodrošinās papildu atbalstu mācību procesā skolēniem, kuriem attālinātais mācību process Covid-19 pandēmijas laikā ir ietekmējis mācību satura apguvi vai radījis problēmas to apgūt patstāvīgi.

381 000 eiro paredzēts mācīšanās grupu atbalsta pasākumiem un pedagogu palīgu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs ES fondu programmas ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, paredzot atbalstu līdz 400 skolām.

Papildu finansējums vairāk kā 1,1 miljonu eiro apmērā paredzēts individuālo konsultāciju nodrošināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ES fondu programmas “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (“PuMPurs”), paredzot atbalstu aptuveni 625 skolām.

Ar valdībā  apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi””  un „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.