Pāriet uz galveno saturu

Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas palīdzības programmai REACT-EU, ar kuras atbalstu tiek īstenota portatīvo datoru nodrošināšanas investīciju programma skolēniem, noteikti projekta īstenošanas nosacījumi, paredzot iesaistīto partneru atbildību, tiesības un pienākumus. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi otrdien, 2021. gada 30. novembrī, apstiprināti valdībā.

Apstiprinātie nosacījumi turpmāk noteiks ES fondu pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” ieviešanu. REACT-EU atbalsta pasākums ar 11,2 miljonu eiro pieejamo finansējumu ir sākotnējais posms sadarbības memoranda “Dators ikvienam skolēnam” mērķu sasniegšanai, lai līdz 2025. gadam nodrošinātu mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam. Ar REACT-EU pieejamo finansējumu plānots iegādāties aptuveni 26 000 portatīvo datoru, kas prioritāri paredzēti 7.-9.klases skolēniem.

Projekta īstenošanu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), organizējot centralizētu iepirkumu procedūru. IZM projekta īstenošanas sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) un pašvaldības. VISC sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijai un informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanai mācību procesā. Pašvaldības kā sadarbības partneri nodrošina datortehnikas pārvaldības, uzturēšanas un ilgtspējas funkcijas.

Lai nodrošinātu portatīvo datoru nodrošinājumu izglītības iestādēm iespējami ātrāk, IZM ir izsludinājusi iepirkumu. Paredzēts, ka tiks izveidots datortehnikas katalogs izglītības iestāžu vajadzībām Elektronisko iepirkumu sistēmā, kurā IZM veiks datortehnikas iegādi skolu vajadzībām. Ņemot vērā procedūras un iepirkuma gaitu, kā arī uzņēmēju gatavību un spēju sadarbībā ar ražotājiem, paredzams, ka datorus pašvaldībām piegādās līdz 2021./2022. mācību gada beigām.

Datoru iegāde REACT-EU pieejamā finansējuma ietvaros plānota kā plašs, kompleksu darbību kopums ceļā uz vispārējās izglītības sistēmas digitalizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības apguves iespēju katram skolēnam.

Izglītības rīcībpolitikas mērķis ir līdz 2025.gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināt katru pedagogu un katru 7.-12.klašu  skolēnu ar datoru kā mācību līdzekli,  sasniedzot vismaz 1:3 ierīču un skolēnu skaita proporciju 1.-3. klašu skolēniem un vismaz 1:2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.-6.klašu skolēniem. Datoru izmantošanai jābūt elastīgai, izmantojot tos gan mācību procesa nodrošināšanai, gan kā mobilās datorklases, gan patstāvīgā darba veikšanai izglītības iestādē vai mājās.