Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 3. decembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns sanāksmē tiešsaistē informēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vēstniekus par tieslietu nozarē paveikto un galvenajām reformām 2022. gadā. 

J.Bordāns norāda: “Mums ir būtisks tiešais dialogs ar OECD dalībvalstu diplomātiem, jo ir svarīgi informēt par paveiktajām un plānotajām reformām tieslietu nozarē. Mūsu visu mērķis ir nodrošināt pārredzamu un atvērtu valsts pārvaldi, jo īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī stabilu tiesisko vidi.” 

Ikgadējās sanāksmes ietvaros tieslietu ministrs informēs par paveikto prioritārajos virzienos – droša uzņēmējdarbības vide, taisnīga tiesu sistēma, e-risinājumu ieviešana, bērnu tiesību aizsardzība un notiesāto resocializācija. Šīs prioritātes Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns definēja, stājoties amatā 2019. gadā.

Savukārt attiecībā uz plānotajām reformām tieslietu nozarē 2022. gadā tieslietu ministrs OECD dalībvalstu vēstniekus informēs par ieceri izveidot Tieslietu mācību centru, īstenot Noziedzības novēršanas padomes stratēģisko rīcības plānu, stiprināt Ekonomisko lietu tiesu un turpināt nodrošināt caurspīdīgumu akciju sabiedrību darbībā.

Šī ir jau trešā ikgadējā tikšanās ar OECD dalībvalstu vēstniekiem Latvijā, kuru organizē Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ar mērķi informēt par aktuālajām un plānotajām izmaiņām tieslietu nozarē.