Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 9. decembrī, Starptautiskajā pretkorupcijas dienā Tieslietu ministrija rīko jau otro Noziedzības novēršanas padomes augstāko amatpersonu forumu, lai runātu par sabiedrības plašāku iesaisti un līdzdalību korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Forumā plānots uzklausīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts policijas un Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvju ziņojumus par sabiedrības iesaisti korupcijas novēršanā un apkarošanā, tai skaitā par situāciju attiecībā uz sabiedrības informētību par korupcijas ietekmi un sekām.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Efektīva cīņa pret latento noziedzību un korupciju nav iespējama bez pilsoniskās sabiedrības aktīvas iesaistes. Tāpēc nepieciešams īstenot mērķtiecīgus pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai. Uz to arī jābūt fokusam. Par to runāsim NNP augstāko amatpersonu apspriedē.”

Augstāko amatpersonu forumā tiks apspriesti arī iespējamie Kriminālprocesa likuma grozījumi, kas paredzētu jaunu procesuālo piespiedu līdzekli kā kā lietas dalībnieku iepriekšēja aizturēšana, lai nodrošinātu personu ierašanos uz tiesas sēdēm. Tieslietu ministrijas pastāvīgā Kriminālprocesa likuma darba grupa ir secinājusi, ka problēma nav tiesiskajā regulējumā, bet gan tiesas vai prokuratūras sadarbībā ar policiju un tās resursu kapacitātē saistībā ar piespiedu atvešanas veiksmīgu izpildi. Tāpat plānots diskutēt arī par atbildības noteikšanu saistībā ar viltus ziņu publisku izplatīšanu.

Papildu informācija:

Jau pērn decembrī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Noziedzības novēršanas padomes sēdē norādīja, ka noziedzības mazināšanai ir nepieciešams pastāvīgs sadarbības formāts starp tieslietu un iekšlietu ministriem, ģenerālprokuroru un Augstākās tiesas priekšsēdētāju, kā arī citām par noziedzības novēršanu un apkarošanu tieši atbildīgām amatpersonām.

Foruma mērķis ir arī veicināt sadarbību un dialogu starp izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma stiprināšanai.