Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 28.decembrī, plkst. 15.00 Balvu novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija tiešsaistē rīko sēdi, kas būs veltīta tikai novada ceļu un ielu sakārtošanas jautājumam. Par novada ceļu un ielu remontu plāniem 2022. un 2023.gadam ziņos gan domes izpilddirektore Daina Tutiņa, gan arī izpildirektores vietnieks Jānis Bubnovs.

Balvu novada domes deputāts, Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs Aldis Bukšs: “Ceļu kvalitāte un novada sasniedzamība ir priekšnoteikums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Šī gada jūlijā, līdz ar jaunās domes ievēlēšanu, pirmo reizi pēdējo 30 gadu laikā Balvu novada pašvaldībā tika nozīmēta augsta līmeņa domes amatpersona – izpilddirektora vietnieks J.Bubnovs, kura tiešajos pienākumos ietilpst darbs pie novada ielu un ceļu kvalitātes uzlabošanas. Pusgads ir jau pietiekams laiks, lai atskatītos uz paveikto un noteiktu turpmāk plānotos darbus.”

Sēdē aicināti piedalīties ne tikai komisijas loceļi, bet arī citi Balvu novada domes deputāti, VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji, Balvu novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes locekļi un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Saskaņā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” sniegto informāciju pēdējo trīs gadu laikā ievērojami pieaudzis labā vai ļoti labā stāvoklī esošo asfaltēto reģionālo autoceļu īpatsvars. Ja 2018.gadā tikai 34,7% reģionālo autoceļu bija vērtējami kā labā vai ļoti labā stāvoklī esoši, tad 2021.gadā tādi ir jau 56,9%, bet sliktā stāvoklī esošo asfaltēto reģionālo autoceļu īpatsvars samazinājies no 42,7% 2018.gadā līdz pat 26% 2021.gadā.