Pāriet uz galveno saturu

Lai stiprinātu digitalizācijas un inovācijas, kā arī iekšējās pārvaldes pilnveidošanas procesu Latvijas augstskolās, 17 Latvijas izglītības līderi un ar izglītības veicināšanu saistītu nozares uzņēmumu pārstāvji uzsāk dalību starptautiskā Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) mācību programmā. Mācību programmu Latvijā nodrošina un koordinē Riga Business School (RBS), un Latvija ir pirmā valsts mēroga sadarbības partnere MIT Eiropas reģionā.

Programmu plānots realizēt vairākos posmos, trīs gadu laikā apmācot līdz 66 augstākās izglītības ekspertus, biznesa un valsts pārvaldes vadības pārstāvjus un izveidojot augstākās izglītības kompetences centru ar mērķi sekmēt inovāciju ieviešanu izglītībā un starptautiskās pieredzes pārnesi.

Pirmie 17 dalībnieki veido pilotprogrammas grupu. Dalībnieki tika atlasīti pārrunu procesā un pārstāv gan lielākās Latvijas zinātnes universitātes, gan arī uzņēmumus un ministrijas, kas ikdienā iesaistās izglītības procesu pilnveidošanā.

Latvijas izglītības līderu programmas izveide Latvijā tika uzsākta pēc tam, kad 2021. gada 16. septembrī Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) un Riga Business School (RBS) kā tās struktūrvienība parakstīja trīs gadu sadarbības memorandu ar MIT struktūrvienību J-WEL (Abdul Latif Jameel World Education Lab). Ar šī memoranda parakstīšanu RTU un RBS pievienojās MIT ekspertu kopienai, lai uz Latviju atvestu labāko starptautisko izglītību un izglītības procesa organizēšanas pieredzi.

Programma paredz izglītības līderu dalību īpašās MIT apmācībās, kas vairāku mēnešu garumā nodrošinās dalību vismaz divos starptautiskos vebināros, piekļuvi MIT Horizon satura bibliotēkai, piekļuvi J-Wel materiālu bibliotēkai, mācības vienā no EdX piedāvātajiem tiešsaistes kursiem par inovāciju un izglītības vadību, dalību starptautiskās MIT J-WEL centra darbnīcās par izglītības un digitalizācijas vadību. Programmas noslēgumā dalībnieki prezentēs zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu. Programmas laikā maija sākumā paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz MIT Bostonā, tai skaitā dalība Times Higher Education Digital Universities Week.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Esmu pārliecināta, ka šī mācību programma stiprinās augstākās izglītības iestāžu vadītāju zināšanas stratēģisko mērķu sasniegšanā, kā arī tuvinās nozari augstskolu reformā definētajiem mērķiem, palielinot augstskolu lomu valsts tautsaimniecības un pilsoniskas sabiedrības attīstībā. Pilotprogrammas grupu veido 17 dalībnieki, bet es ceru, ka nākotnē programmas dalībnieku skaits augs, stiprinot nepieciešamās zināšanas plašākā nozares pārstāvju lokā.”

MIT izglītības projekta direktors, RBS direktora vietnieks un bakalaura programmu vadītājs Claudio Rivera: “Sadarbība ar MIT augstākās izglītības līderu pilnveides programmas nodrošināšanā ir milzīgs Latvijas sasniegums. Sadarbība ar MIT ir augsts novērtējums RTU un RBS pieredzei izglītības procesu izcilības nodrošināšanā. Šī projekta mērķis ir atbalstīt mūsu izglītības un arī biznesa iestāžu vadītājus viņu centienos attiecībā uz universitāšu pārvaldību, mūsu universitāšu digitalizāciju un to spēju konkurēt starptautiskā mērogā. Šis projekts ir par zināšanu nodošanu un partnerības veidošanu. Lai izglītība spētu sekot līdzi inovāciju tempam pasaulē, to nepieciešams uzlabot tā, lai tā būtu elastīga, kā arī laika un izmaksu ziņā efektīvāka. Šīs programmas laikā, diskutējot un apgūstot jaunākos zinātnes datus, dalībnieki uzzinās, kā digitālās tehnoloģijas var transformēt mācīšanu un mācīšanos, kā arī universitātes vidi atvērtā, uz sadarbībām un inovācijām balstītā veidā.”

MIT apmācību pilotgrupā no Latvijas piedalīsies Andra Zvirbule, Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Ekonomikas un Sociālās attīstības fakultātes dekāne, Artūrs Zeps, RTU Attīstības prorektors, Dace Butāne, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktora vietniece, Daiga Behmane, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne, Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Ieva Šlēziņa, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktore, Edvards Ratnieks, Zemkopības ministra padomnieks izglītības un zinātnes jautājumos, Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents, Ilze Kūka, Latvijas Universitātes kanclere, Irina Arhipova, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektore, Liene Ņikitina-Zaķe, Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes departamenta direktore, Māris Balodis, Latvenergo pētniecības un attīstības direktors, Māris Turks, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns, Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Santa Šmīdlere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos un Zane Martinsone, Ernst&Young Baltics vecākā projektu vadītāja.

MIT jau daudzus gadu desmitus ir vadošā izglītības un pētniecības iestāde pasaulē, un tās mērķis ir atbalstīt arī citas augstskolas un stiprināt to kapacitāti. Tāpēc MIT ir izveidota īpaša struktūrvienība – Abdul Latif Jameel World Education Lab (J-WEL), kas veicina globālo sadarbību un saviem biedriem, par kādu ir kļuvusi arī RTU, piedāvā dažādus izglītojošus pasākumus – seminārus, atbalstu pētniecībā, informācijas apmaiņas pasākumus, ko var saņemt mācībspēki, zinātnieki, lēmumpieņēmēji, industrijas pārstāvji.

Mācību projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda* un šobrīd apmācību nodrošināšanai paredzēts finansējums 700 000 eiro apmērā.

*Projekta nosaukums un finansējošais fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”