Pāriet uz galveno saturu

Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas izstrādātais ziņojums “Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim” šodien tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Līdz 22.augustam tiek gaidīti arī oficiāli atzinumi no saistītajām ministrijām, piemēram, Finanšu ministrijas un sociālajiem partneriem.

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas izstrādātajā ziņojumā tiek rosināts līdzsvarot pedagogu darba slodzes. Būtiskākās pārmaiņas saistītas ar izmaiņām vispārējā izglītībā, kur tiek piedāvāta pakāpeniska pāreja uz proporciju 60:40 attiecībā uz pedagoga laika sadalījumu starp kontaktstundām un pārējiem darbiem.

Nododot ziņojumu “Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim” sabiedriskajai apspriešanai, darba grupa ierosina noteikt pakāpenisku un vadlīnijās balstītu pāreju uz minēto proporciju, sākot ar 2023./2024. mācību gadu, kad tiktu īstenota procentu proporcija 68:32, un noslēdzot to 2027./2028.mācību gadā ar procentu attiecību 60:40. Darba grupas pārstāvji vienojušies, ka optimāls pedagogu darba slodzes balanss būtu situācijā, kad 60% no darba laika tiek atvēlēts kontaktstundu vadīšanai, bet 40% – citiem darba pienākumiem. Joprojām risinās diskusijas par to, vai šāds procentuālais dalījums būtu jāiestrādā normatīvajos aktos kā obligāts – piemēram, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) vadība šādā gadījumā saredz riskus saistībā ar pedagogu vakancēm, kas palielinātos, ja atsevišķiem pedagogiem nebūtu iespējas palielināt kontaktstundu skaitu.

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta procentuālās proporcijas 60:40 ieviešanu, nosakot tai rekomendējošu raksturu. Šāda pieeja atbilst nozares vajadzībām, reālajai situācijai izglītības iestādēs un paredz virzību uz sasniedzamiem mērķiem. Līdz 22. augustam no visiem partneriem tiek gaidīts viedoklis un priekšlikumi gan kopumā par informatīvo ziņojumu, gan slodžu sadali,” situāciju skaidro Izglītības un zinātnes ministres padomnieks Jānis Ozols.

Jau šobrīd Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” piektais pielikums piedāvā rekomendāciju par optimālu pedagogu darba slodzes sadalījumu, taču vadlīnijas ir nepieciešams pilnveidot un atkārtoti saskaņot ar sadarbības partneriem, kas ir nākamais veicamais uzdevums līdz šī gada decembrim. Pēc sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos priekšlikumus varēs virzīt apstiprināšanai valdībā.

Jau ziņots, ka informatīvā ziņojuma projektā “Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim” sniegti priekšlikumi gan par vispārējo un profesionālo izglītību, gan profesionālās ievirzes (sports un kultūra), gan arī augstāko izglītību. Ziņojumā katra nodaļa ir veltīta vienai izglītības jomai un izvērš slodzes līdzsvarošanas scenārijus, t.sk. ziņojuma ievads piedāvā arī zemākās likmes grafika projektu, bet katrā nodaļā dota arī papildu fiskālā ietekme no slodzes līdzsvarošanas. Ziņojuma kopsavilkumā darba grupa piedāvā gan visu scenāriju fiskālo ietekmi, gan arī tos variantus, kurus darba grupa piedāvā tālākai lēmuma pieņemšanai valdībā. Balstoties uz valdības lēmumu, ministrija iesniegs atsevišķu prioritāro pasākumu par papildu finansējuma nepieciešamību 2023. gadam un turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu ziņojumā minēto pedagogu darba slodzes izlīdzinājumu.

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupā strādā arī pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, kā arī sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības,  Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, kā arī pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji.

Darba grupas materiāli ir pieejami IZM tīmekļvietnē.

Publiskajai apspriešanai nodotais ziņojums “Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim” pieejams Tiesību aktu publiskajā portālā: https://ieej.lv/VJ2lC.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks

Pasāk.
Nr.

Izglītības pakāpe

Zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana
EUR

1.

Vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, t.sk. profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība

2023.g. 1.sept.

2024.g. 1.sept.

2025.g. 1.sept.

2026.g. 1.sept.

2027.g. 1.sept.

 

Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme

976

1 058

1 147

1 243

1 347

Papildu nepieciešamais finansējums

2023. gada
4 mēn.

2024. gadam

2025. gadam

2026. gadam

2027. gadam

5 373 580

22 319 975

39 987 813

158 240 841

213 967 063

Pamata un vispārējā vidējā izglītība

440 789

1 797 960

3 265 344

103 969 522

140 737 731

Speciālā izglītība

989 965

4 038 015

7 333 556

10 902 639

14 758 289

Profesionālā izglītība

1 824 680

7 438 279

13 500 506

20 069 615

27 166 301

Profesionālās ievirzes izglītība

1 514 635

6 584 031

11 417 661

16 652 504

22 307 660

Interešu izglītība

603 511

2 461 690

4 470 746

6 646 561

8 997 082

2.

Pirmsskolas izglītība
(5-6 gadus vecu bērnu izglītošana)

2023.g. 1.sept.

2024.g. 1.sept.

2025.g. 1.sept.

2026.g. 1.sept.

2027.g. 1.sept.

 

Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme

1 141

1 312

1 483

1 656

1 795

Papildu nepieciešamais finansējums
pirmsskolas izglītībai

5-6 gadus veciem bērniem

2023. gada
4 mēn.

2024. gadam

2025. gadam

2026. gadam

2027. gadam

3 205 550

12 822 200

22 438 850

32 092 992

41 184 759

2.A

1,5-4 gadus veciem bērniem

(pašvaldību budžeta ietekme)

7 079 616

28 318 464

49 557 312

70 878 963

90 958 577

3.

Augstākā izglītība

2023. 1.janv.

2024.g. 1.janv.

2025.g. 1.janv.

2026.g. 1.janv.

2027.g. 1.janv.

 

Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme

Asistents

798

880

961

1 325

1 436

Lektors

1 000

1 101

1 201

1 656

1 795

Docents

1 250

1 376

1 502

2 070

2 244

Asociētais profesors

1 562

1 719

1 877

2 588

2 805

Profesors

1 951

2 149

2 346

3 234

3 506

Papildu nepieciešamais finansējums
augstākai izglītībai

2023. gadam

2024. gadam

2025. gadam

2026. gadam

2027. gadam

6 264 840

12 614 096

18 943 741

47 510 334

56 247 370

PAVISAM KOPĀ

21 923 586

76 074 735

130 927 716

308 723 130

402 357 769

t.sk., ietekme uz:

Valsts budžetu

14 843 970

47 756 271

81 370 404

237 844 167

311 399 192

Pašvaldību budžetu

7 079 616

28 318 464

49 557 312

70 878 963

90 958 577

Piezīme: Pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā katra gada papildu nepieciešamais finansējums ietver sevī iepriekšējos gados papildu nepieciešamo finansējumu plānotajam likmes samaksas pieaugumam.