Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 2022. gada 30. augustā, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par finansējuma palielināšanu 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām. Tādējādi no 1.septembra finansējums viena  bērna ēdināšanai dienā sasniegs 2,15 eiro līdzšinējo 1,42 eiro vietā. Pusi no šīs summas sedz valsts, pusi – pašvaldība.

“Finansējuma palielinājums brīvpusdienām 1. – 4. klašu skolēniem ir Izglītības un zinātnes ministrijas izpildītais solījums, ko devām šā gada aprīlī. Līdz šim spēkā esošā summa – 1,42 eiro dienā vienam skolēnam bija nepietiekama, ko apstiprināja arī Veselības ministrijas kolēģi. Tāpēc esam gandarīti, ka valdība ir atbalstījusi finansējumu viena bērna ēdināšanai 2,15 eiro apjomā dienā,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

No valsts budžeta 2022.gadam papildus nepieciešami 2,1 milj. eiro. Atbilstoši MK noteikumiem, ministrija veic finanšu līdzekļu ieturējumu tām pašvaldībām, kuru iesniegtajos pārskatos par iepriekšējo kalendāro gadu ir uzrādīts finanšu līdzekļu atlikums. No pašvaldībām pārskaitāmās dotācijas par 2022.gada septembri tiks veikts finansējuma ieturējums 486 477 eiro apmērā. Atlikušo papildus nepieciešamo finansējumu 1,6 milj. eiro apmērā IZM pieprasīs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023.gadam un turpmāk ik gadus, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apmēra palielināšanu, skatāms valdībā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” izstrādes procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Ministru kabineta noteikumi ”Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Tāpēc IZM izstrādātajos noteikumu grozījumos netiek vērtēta citu klašu grupu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana no valsts budžeta līdzekļiem.  Katra pašvaldība, izvērtējot savas budžeta iespējas, var lemt par iespējām nodrošināt brīvpusdienas arī vecāko klašu skolēniem  vai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

Tā kā ģeopolitisko apstākļu dēļ ir pieaugušas izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem, pašvaldības un ēdinātāji jau aizvadītā mācību gada beigās cēla trauksmi, ka ar esošo brīvpusdienām atvēlēto finansējumu nav iespējams nodrošināt bērniem kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu. Tāpēc jautājums par viena izglītojamā ēdināšanas izmaksu paaugstināšanu 1.-4. klašu bērniem tika skatīts gan Veselības ministrijas organizētajā starpinstitūciju sanāksmē, gan Sadarbības sanāksmē, panākot vienošanos par finansējuma palielinājumu no 2022.gada 1.septembra. Tāpat panākta vienošanās, ka nākamajos gados nepieciešams turpināt darbu pie pakāpeniskas finansējuma palielināšanas atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai.

Izglītības un zinātnes ministrijai ir dots uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā arī grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot finansējuma pieaugumu arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Plānots  noteikt, ka to bērnu ēdināšanai, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, valsts budžeta finansējumu brīvpusdienām ir 2,15 eiro dienā.

Šodien valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”” pieejams MK tīmekļvietnē.