Pāriet uz galveno saturu

Ir laiks veicināt mūsu uzņēmīgumu tieši tagad, lai rūpētos par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, lai radītu nosacījumus to veiksmīgai darbībai un ieiešanai Eiropas un pasaules tirgos. Ir laiks veicināt ikviena radošo iniciatīvu. Laiks „bez kūkuma mugurā” runāt par mūsu vērtībām, pārliecību un vajadzībām, pat, ja tas arī nepatiktu kādam Latvijas vai ES birokrātam. Tikai cienot sevi, var sagaidīt, ka tevi cienīs arī citi. Esmu pārliecināts, ka sekošana gadu simtiem pārbaudītām vērtībām ir vienīgais patiesais ceļš pretī valsts izaugsmei un reālai mūsu visu labklājībai un drošībai ikdienā.

Tāpēc konservatīvisms! Konservatīvisma vēsture pierāda, ka labklājības valsts modeli (arī mūsdienīgu un cilvēka cienīgu pensiju sistēmu) reāli dzīvē ieviesa un realizēja nevis sociālisti, bet tieši konservatīvie – jau 19. gs. vidū Vācijā, kanclera Oto fon Bismarka vadībā. Arī pašlaik pēc abiem pasaules kariem Vācija ir nozīmīga lielvalsts ar lielāko ekonomiku ES. Protams, Vācijai netrūkst savu problēmu un risināmu jautājumu, bet to netrūkst arī mums. Latvija, pārejot no plānveida ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku, ir samaksājusi ar 20 neoliberāla kapitālisma gadiem, kas radījuši milzīgu sabiedrības noslāņošanos, nevienlīdzību starp sabiedrības bagātajiem un nabadzīgajiem, vidusšķiras trūkumu, kas Rietumu demokrātijās tiek uzskatīta par visas sabiedrības stabilitātes pamatu. Konservatīva politika vienīgā ir veicinājusi un turpina veicināt REĀLU vidusšķiras izveidi un pastāvēšanu!

Kā mums atgūt stabilitāti un kā Latvijai nostāties uz patiesas izaugsmes ceļa?

Skaidri redzam, ka valdošo politisko partiju slavētajam „Latvijas veiksmes stāstam” ekonomiskās krīzes pārvarēšanā īsti nepārliecina ne mūs pašus, ne arī Eiropu. Joprojām mēs esam tie, kuri meklē adekvāti apmaksātu darbu citās valstīs, nevis kāds to meklē pie mums. Kā redzam – veiksmīgākās šodien ir tās valstis, kuras turas pie fundamentālajām vērtībām, kuras jau sen kā ieliktas pašos Eiropas pamatos, un nemainīgi un konsekventi īsteno konservatīvu politiku. Esmu gandarīts, ka Latvijas politisko partiju spektrā beidzot atkal sevi pozicionējusi partija, kura sevi pieteikusi kā skaidras un nepārprotamas konservatīvas politikas realizētāju – Jaunā Konservatīvā partija. Tās programmas pamatā liktās pamatvērtības, ne tikai sasaucas ar visas Eiropas sarežģītībā pārbaudītām vērtībām, bet kalpo par drošu orientieri Latvijai kā visādi veiksmīgas valsts nākotnei. Padarīt dzīvi Latvijā tīkamu – tāds taču ir katra Latvijas iedzīvotāja normāls mērķis! Tā nav utopija, tas ir iespējams!

Mūsu pašu vēsturē ir daudz piemēru, no kuriem iedvesmoties. Arī Palsmanē dzimušā Henrija Visendorfa (1861. – 1916.), veiksmīga uzņēmēja tā laika Pēterpilī un Vidzemē, arī izcila sabiedriska darbinieka, mūža veikums. Viņš ne tikai saprata, ko būtu svarīgi paveikt bet nežēloja savu laiku un lielus personiskos līdzekļus, lai to varētu realizēt dzīvē. Viņš finansēja Jaunlatviešu aktivitātes, Frici Brīvzemnieku un citus. 1883. gadā Henrijs Visendorfs arī realizēja latviešu piedalīšanos Pasaules izstādē Čikāgā. Viņa nozīmīgākais un zināmākais veikums, iespējams, ir plaša palīdzība Krišjānim Baronam gan latvju dainu vākšanas darbā, gan pirmo tautasdziesmu sējumu pilnīga finansēšana un tālāko sējumu izdošanas organizēšana, kad to izdošanai Latvijā līdzekļus Baronam atrast neizdevās! Tagad „Latvju dainu” izdevums ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vērtību sarakstā. Mēs varējām toreiz – mēs varam arī tagad!

Atstāj atbildi