Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 7. jūnijā, Jauno konservatīvo frakcijā notika tikšanās ar “Sabiedrību par atklātību – Delna” (“Delna”) pārstāvjiem. Sarunas gaitā tika apspriesti grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Trauksmes celšanas likuma darbība un iespējamie pasākumi, kuru mērķis ir mazināt korupcijas risku valsts pārvaldē. Jauno konservatīvo ieskatā saruna bija ļoti noderīga. Tāpat jaunie konservatīvie aicināja “Delnu” sadarboties likumdošanas procesā.

Juta Strīķe: “Jaunie konservatīvie vienmēr ir iestājušies par valsts pārvaldes atklātību, jo tas ir labs korupcijas risku mazinošs līdzeklis, tāpēc esam panākuši, ka tiek pagarināts termiņš priekšlikumu iesniegšanai grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pirms likumprojekta izskatīšanas trešajā lasījumā Saeimā. Turklāt jaunie konservatīvie plāno iesniegt priekšlikumus, lai no šī likumprojekta svītrotu visas tās normas, kuras, mūsuprāt, nav vērstas uz atklātības veicināšanu valsts pārvaldē.” J. Strīķe arī norādīja, ka visām nevalstiskajām organizācijām un to pārstāvjiem, kam ir pieredze un kompetence jautājumos, kuri saistīti ar cīņu pret korupciju, būtu aktīvi jāiesaistās likumdošanas procesā.

Runājot par amatpersonu un valsts pārvaldē strādājošo atalgojuma apmēra publiskošanu, “Delnas” pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ņemt vērā citu valstu pieredzi. Komentējot Jauno konservatīvo partijas deputātu ideju par valsts pasūtījumus saņēmušo uzņēmumu darbinieku atalgojuma publiskošanu, “Delnas” direktore Liene Gātere norādīja, ka, arī virzoties uz atklātību, šī virzība nedrīkst pārsniegt saprāta robežu.
Kā svarīgāko saistībā ar nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, viņasprāt, nepieciešams publiskot to, cik naudas ir samaksāts un kas par šo naudu ir izdarīts. Viņa arī norādīja, ka ir amati, kuri piederīgi riska grupai, un šajā sakarībā kā piemēru minēja Rīgas pašvaldības nodibinājumus, attiecībā uz kuriem atklātībai noteikti jābūt. Juta Strīķe tam piekrita, norādot, ka atsevišķi Saeimas Jauno konservatīvo frakcijas deputāti ir bijuši Rīgas Domes deputāti un lieliski zina, kāda situācija ir Rīgas Domē.

Tika pārrunāta arī Trauksmes celšanas likuma darbība, par kuru, atsaucoties uz savu personisko pieredzi, izteicās 13. Saeimas deputāts Juris Jurašs. Viņš akcentēja to, ka šā likuma mērķis ir ļoti labs un tā īstenošana cilvēkiem sniedz iespēju cīnīties pret dažādām nelikumībām, jo īpaši korupciju un netaisnībām. Viņš turpināja: “Valsts iestādēs ir jāsāk ar darbinieku izpratnes maiņu, jo iestādēs, kurās atklātības un cīņas pret korupciju karogs būtu jāceļ augstu, notiek tieši pretējais. Dažādu iestāžu vadītāji sistemātiski vēršas pret tiem darbiniekiem, kuri cīnās par patiesību.” “Delnas” pārstāvji iepazīstināja Jauno konservatīvo frakcijas deputātus ar saviem plāniem iedzīvināt trauksmes cēlēju likumu un bija vienisprātis, ka nepieciešams gan iepazīstināt sabiedrību ar trauksmes celšanas iespēju, gan apmācīt atbildīgos valsts iestāžu darbiniekus.

Atstāj atbildi