Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 31.janvārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns nosūtīja Dānijas imigrācijas un integrācijas ministram Matīasam Tesfajam (Mattias Tesfaye) detalizētu informāciju Latvijas pilsones Kristīnes Misānes lietā. J.Bordāna saruna ar Dānijas ministru notika jau pagājušajā nedēļā Zagrebā ES tieslietu un iekšlietu ministru neformālās sanāksmes laikā, vienojoties par informācijas sniegšanu.

Dānijas ministram nosūtītajā vēstulē ir izteikts augsts novērtējums Dānijas Karalistes kompetento iestāžu līdzdalībai K.Misānes lietā. Vienlaikus J.Bordāns pauž Latvijas interesi meklēt kopīgu risinājumu, lai apturētu K.Misānes izdošanu Dienvidāfrikas Republikai, pamatojoties uz iespējamu drošības un cilvēktiesību aizskaršanu.

Šobrīd K.Misānes pārstāvji risina jautājumu, lai Dānijas Imigrācijas dienesta pieņemtais atteikums par K.Misānes patvēruma lūgumu tiktu pārsūdzēts Dānijas Bēgļu apelācijas padomē, kuras darbu nodrošina Imigrācijas un integrācijas ministrija un kurā darbojas arī ministrijas iecelts pārstāvis.

Vienlaikus tiek gatavots risinājums gadījumam, ja Dānijas kompetentās iestādes tomēr izdod K. Misāni Dienvidāfrikas Republikai, neraugoties uz Latvijas iestāžu un amatpersonu pūliņiem.

Latvijas puse veic visus nepieciešamos pasākumus, lai noslēgtu divpusēju līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Dienvidāfrikas Republikas valdību par starptautisko sadarbību krimināllietās. Tieslietu ministrija ir sagatavojusi un jau nosūtījusi vēstuli Dienvidāfrikas Republikas tieslietu ministram ar lūgumu iepazīties ar divpusējā līgumu projektu un sniegt informāciju par termiņu, kādā Dienvidāfrikas Republikas kompetentās iestādes būtu gatavas uzsākt sarunu procedūru līguma noslēgšanai.

Tas dotu iespēju vispirms Ģenerālprokuratūrai izmantot KPL paredzēto regulējumu attiecībā uz ārvalstī uzsākta kriminālprocesa pārņemšanu Latvijā, vai arī jau nākamajā posmā – pēc lietas iztiesāšanas – Tieslietu ministrija varētu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ārvalstī piespriesta ar brīvības atņemšanu saistīta soda izpildīšanu Latvijā.

Tieslietu ministrs uzsver, ka ministrija ir sniegusi visu iespējamo atbalstu K.Misānes lietā un ir gatava savas kompetences ietvaros veikt nepieciešanos pasākumus, lai sekmētu K.Misānes lietas pozitīvu iznākumu.