Pāriet uz galveno saturu

2020.gada 26. februārī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēmis lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Sandru Jaunsleini. Bargākais disciplinārsods – atcelšana no amata – ir uzlikts par būtiskiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas radījuši kaitējumu valsts interesēm – par zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestiža un sabiedrības uzticības zvērinātiem tiesu izpildītājiem kā valsts amatpersonām graušanu.

Disciplinārsods ir piemērots uz Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas 2020. gada 12. februāra lēmuma pamata, izskatot ar tieslietu ministra J. Bordāna 2020. gada 2. janvāra rīkojumu ierosināto disciplinārlietu. Disciplinārlietu komisija secināja, ka S. Jaunsleine ir pieļāvusi būtiskus Tiesu izpildītāju likuma, Civilprocesa likuma un citu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā.

Izvērtējot zvērinātas tiesu izpildītājas pārkāpumus, viņas sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija uzskatīja, ka konkrētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, un nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt no amata S. Jaunsleini.

Tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.

Zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus Kurzemes apgabaltiesas iecirknī Nr. 6 uzdots veikt Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai.

Nav komentāru

  • Kristīna. saka:

    Dvēsele ir nemirstīga!
    Drausmīgi uzskatīt ka Juta Strīķe ir mirusi,viņas dvēsele ir dzīva,tagad viņas pienākumu izpildi varēs uzņemties citas dvēseles ,lai parbaudītu jūsu godoratīgumu.Viņas gods un dvēsele ir tīra devusies debesu valstībā un vēro jūsu rīcību no augšas.